Välkomna

47FA938E-9F5D-473C-91FC-6D8BFBDAFA6AJag har träffat många anhörigvårdare, undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter som gör ett fantastiskt jobb i mötet med personer med demens, men som ändå känner att det är svårt att förstå och att kommunicera med dem. Detta kan leda till att en del personer med demens får socialt avvikande beteendemönster. Under senare år har flera rapporter visat att det finns stora kunskapsbrister inom vården av personer med demens på alla nivåer. Detta riskerar att leda till dålig vårdkvalitet och högre användning av olämplig medicinering.

Jag kan hjälpa dig med ökad kunskap om:

  • demenssjukdomar i allmänhet
  • att förstå vad som händer med en person som utvecklar en demenssjukdom
  • vad en personcentrerad omvårdnad är
  • att kommunicera med en person med demens
  • hur du kan förebygga socialt avvikande beteendemönster.
  • hur du kan utveckla en mer innehållsrik dag, på individ nivå

Jag arbetar som demenssjuksköterska i Karlskoga kommun, men  utbildar, föreläser och handleder också om personcentrerad demensvård utifrån Validationsmetoden som utarbetats av Naomi Feil. Jag bloggar även om angelägna ämnen i demensvården och om mitt engagemang i att utveckla den personcentrerade omvårdnaden.

Den här sidan riktar sig till dig som har intresse av att veta mer om angelägna ämnen inom demensomvårdnaden. Du kanske har ett allmänt intresse, eller möter personer med demens i ditt arbete eller har en närstående med minnesproblematik.