fbpx

Marias kunskapskälla

 

Utbildar och handleder i personcentrerad demensvård

Mindre stress. Mer samvaro. Bättre kommunikation.

LÄS MER

Vägen till en bättre demensvård!

Man säger att 9 av 10 personer med demens uppvisar beteendemässiga och/eller psykiska symtom (BPSD) någon gång under sjukdomsförloppet.

Jag är övertygad om att det inte behöver vara så!

Validationsmetoden är den bästa metoden för att skapa trygga möten och förebygga BPSD eller utmanande beteende hos personer som har demens.

Personer med demens har kognitiva nedsättningar, men det är fortfarande mycket som de fortfarande klarar av!  När vi som stöttar personerna i deras vardag (dvs. både anhöriga och vårdpersonal) förstår vad personerna fortfarande kan göra, kan vi skapa en mer anpassad miljö och omvårdnad.

Med Validationsmetoden® omfamnar du personens verklighet, genom ett empatiskt och personcentrerat förhållningssätt. Du  som vårdare eller anhörig kan både kommunicera lättare och också stödja personen med demens att bevara sina förmågor så länge som möjligt. 

”Jag hade förut en låga tänd gällande demenssjukdomar och tyckte att det var oerhört intressant. Den lågan slocknade tyvärr, förmodligen p.g.a. att jag inte riktigt visste hur jag skulle hantera vissa situationer. Efter 2 förmiddagar med dig är lågan och intresset med igen och verktygslådan tyngre.

Tack Maria!”

Deltagare på introduktion

Undersköterska

Gratis mailkurs om

”Hur du skapar bra kontakt med en person som har demens”

Jag har samlat några grundläggande tips i en e-bok, som utgår från förhållningssättet i Validationsmetoden.

E-boken är starten på en mailkurs i 5 delar som kommer öka din förståelse för och underlätta dina möten med en person som har demens.

Mailkursen kommer ge dig:

  • enkla strategier som underlättar dina möten med en person som har demens
  • exempel på hur du kan använda strategierna
  • reflektionsfrågor som kan hjälpa dig i din vardag

När du har du laddat ner ”Mina 5 bästa tips” kommer du få 5 mail som bygger vidare på det som står i e-boken.

Maria vid bord

Maria

Jag heter Maria Hedman Holmblad och är demenscoach. Jag brinner verkligen för att utveckla en personcentrerad demensvård. Jag sitter på stor kunskap om hur du kan utveckla din förmåga att kommunicera med och möta personer med demens och genom det kunna minska socialt avvikande beteendemönster (sk BPSD problematik) hos personen med demens.

Jag har arbetat i 30 år inom vård av personer som har kognitiv sjukdom. Jag har haft olika befattningar genom åren och under de sista 10 åren har jag utbildat och handlett både personal och anhöriga vid sidan av utredningar om kognitiv sjukdom. 

Jag är certifierad lärare i Validationsmetoden. Jag är även specialistsjuksköterska i geriatrik och  magisterexamen i omvårdnad.

Validationsmetoden –
En Nyckel till Personcentrerad Kommunikation

Validationsmetoden har funnits länge, men är ändå ett ganska nytt förhållningssätt i vården av personer med demens i Norden. Jag erbjuder olika typer av utbildning och handledning till arbetsgrupper inom demensvården. Många lär fortfarande ut att vi ska avleda eller distrahera på olika sätt inom demensvården. Min erfarenhet är att detta leder till mer oro.

När du bekräftar personens känsla eller behov, når du kärnan i personens budskap. Mötet är avgörande i ditt arbete med personer med kognitiv sjukdom. Validationsmetoden erbjuder det bekräftande förhållningssättet som är ett oumbärligt verktyg inom vården för att främja personens livskvalitet och välbefinnande.  

Vi måste vara beredda att gå in i personens värld.

Nu har jag halvdags utbildningar i Validationsmetoden med 2 olika teman:

  1. Lär dig mer om att förebygga utmanande beteende med Validationsmetoden
  2. Lär dig mer om att använda aktivitet individuellt

Maria utbildar

FÖR ANHÖRIGA 

Jag hjälper familjer till personer som lever med demens/kognitiv sjukdom att ge sin närstående en bättre livskvalitet. Jag ger stöd genom olika utbildningar, men även individuell handledning.

Jag lär dig mer om vad demens/kognitiv sjukdom innebär och hur det kan påverka din närstående och hur er vardag kan bli lättare genom mindre stress, mer samvaro och  bättre kommunikation.

Jag kommer att ge dig konkreta metoder och tekniker för att underlätta olika situationer som ni kan stå inför.

handledning i grupp

FÖR VÅRDPERSONAL

Jag arbetar med olika arbetsgrupper som vill  utveckla eller förbättra sin omvårdnad av personer med demens/kognitiv sjukdom.

Jag vill hjälpa er att utveckla er  personcentrerade demensvård, så att ni kan ge en demensvård där personerna med demens upplever meningsfull vardag och att personalen upplever meningsfull  kontakt med personerna de möter i sitt arbete.

Ta de första stegen mot att behålla personalen och att öka personalens arbetstillfredsställelse. Jag anordnar utbildning i Validationsmetoden, men även skräddarsydda utbildningar.

Event

Vill du utveckla den personcentrerade vården hos er? Nu har jag onlineutbildning i Validationsmetoden!

Målet med utbildningen är att du ska utveckla din tidigare kunskap, och …

få inspiration i hur du kan utveckla ett bekräftande förhållningssätt

förbättra dina kommunikationsfärdigheter 

förbättra din förmåga att skapa trygga möten.

Få ökad förståelse för hur du kan förebygga BPSD problematik

Få ökad förståelse för hur och varför det är viktigt att stimulera till aktivitet

 

 

Kommande event

Introduktion i Validationsmetoden

Onsdagen den 29 maj eller torsdagen 30 maj
Tid: kl 08.30-12.00
Plats: online

 

Äntligen!

Nu finns boken ”V/F Validation Feilmetoden –Hur man hjälper desorienterade äldre personer” på svenska! Jag har översatt den och den publiceras av förlaget Vulkan. Den går att köpa hos nordens webbokhandlare, men om du köper den av mig får du även en liten present laughing
Validationsmetoden utvecklades av den amerikanska socialarbetaren Naomi Feil redan på 1970-talet. Målet var att hjälpa äldre personer med demens att uttrycka sig, känna sig respekterade och fortsätta att kommunicera, istället för att bli mer inneslutna i sig själva.

Forskning har visat att Validationsmetoden blanda annat:

  • Minskar stresskänslor hos personer med demens
  • Ökar självkänsla, välbefinnande och trygghet
  • Förebygger utbrändhet hos vårdpersonal och anhöriga.

 

Den första upplagan av den här boken gavs ut i Sverige 1994. Under åren har metoden utvecklats och boken har reviderats. Det här är den fjärde upplagan. Den engelska boken reviderades 2020 av Naomis dotter Vicki de Klerk Rubin och mig.

I dag praktiseras validationsmetoden av personal på sjukhus, vårdboenden och inom kommunal omsorg i USA, Europa, Australien och Asien. I Sverige har den använts med framgång sedan mitten av 1990-talet.

Boken om Validationsmetoden

Blogg

I bloggen vill jag inspirera och ge dig verktyg för att få mer förståelse för vad som händer när en person får demens. 
Blir alla som har demenssjukdom helt inneslutna i sig själv?

Blir alla som har demenssjukdom helt inneslutna i sig själv?

Blir alla som har demenssjukdom helt inneslutna i sig själv? Vad händer om vi kan förhindra att personer som lever med demens blir helt inneslutna i sig själva och inte längre kan kommunicerar med ord.  Naomi Feil som utvecklade Validationsmetoden, var helt övertygad...

Helhetssyn inom demensvården

Helhetssyn inom demensvården

Helhetsynen är viktig i en personcnetrerad omvårdnad. Vi kan inte bemöta bemöta alla personer med demens på samma sätt om vi arbetar personcentrerat. Tvärtom måste bemötandet anpassas efter varje persons personlighet, erfarenheter och nuvarande situation....

Frontallobsdemens

Frontallobsdemens

Frontotemporal demenssjukdom (FTD) är en så kallad neurodegenerativ sjukdom, vilken leder till att strukturen i framförallt hjärnans pannlob och/eller tinninglober förändras. Sjukdomen är till stor del ärftlig och brukar debutera förhållandevis tidigt i livet, oftast...

Locka fram personens förmågor

Locka fram personens förmågor

Hur ska jag locka fram personens förmågor? Hur vet jag vilka förmågor en person med demens har? Det är väldigt lätt att fokusera på det som en person med demens inte längre klarar av. Vi som hjälper personer med demens gör både oss själva och personen en stor tjänst...

Lewy Body Demens

Lewy Body Demens

Lewy body demens (LBD) är en vanlig demenssjukdom som man tror är underdiagnostiserad.Personerna med LBD har synhallucinationer, men tål inte neuroleptika.Sjukdomen karakteriseras av parkinsonism utan tremor, sänkt vakenhet/uppmärksamhet och synhallucinationer.Vid...

Hur demens kan påverka de fem sinnena

Hur demens kan påverka de fem sinnena

Vet du hur de fem sinnena kan påverkas av demenssjukdom? Jag läste en artikel om detta. Just den artikeln tyckte jag hade väldigt ytlig information, men den gjorde mig nyfiken. Nu har jag letat artiklar om de fem sinnena och det har inte varit så lätt att hitta så...

Minnesutredning

Minnesutredning

I mitt arbete som demenssjuksköterska samarbetar jag med läkarna när det gäller minnesutredningar. Jag gör även en del uppföljningar efter diagnos och ger även ett visst stöd till personen och dennes anhöriga. I det här inlägget berättar jag om hur en minnesutredning...

Demens i Afrika

Demens i Afrika

Lite bakgrund om demens i VärldenDemens är ett snabbt växande folkhälsoproblem som drabbar omkring 50 miljoner människor runt om i världen. Det finns nästan 10 miljoner nya fall varje år och siffra förväntas tredubblas till 2050. Demens är en viktig orsak till...

Användandet av ”terapeutisk lögn” i demensvården

Användandet av ”terapeutisk lögn” i demensvården

Jag läste nyligen en artikel om ”terapeutisk lögn”. Artikeln grundade sig i en fråga till en etisk kolumn i en tidning, som besvarats av en person som heter Chuck Klostermans. Frågan handlade om användandet av mörka mattor på vårdboenden för personer med demens. I...

Tips för en trädgård för personer med demens

Tips för en trädgård för personer med demens

Förra veckan skrev jag ett blogginlägg om fördelarna med en trädgård. Har du inte läst inlägget så är det här. En trädgård som anpassats för personer med demens, handlar om att skapa ett utrymme som en person som lever med demens kan njuta av och känna sig trygg i....

Trädgårdterapi

Trädgårdterapi

Alla som känner mig vet att ett stort intresse för mig är trädgård och odling. Jag mår verkligen bra av att vara ute i trädgården. Det är meditativt och rogivande och tiden bara rusar iväg när jag är ute i vår trädgård. Det finns forskning som visar att...

Misstänksamhet och rädsla, råd i vardagen del 3

Misstänksamhet och rädsla, råd i vardagen del 3

Jag fortsätter med min bloggserie med råd till anhörigvårdare. Del 1 Anhörigvårdarens känslor. Läs det här. Del 2 Oro vid demens. Läs det här Området är stort och kan inte bli heltäckande. Men jag har ändå valt att skriva lite mer om personen med demens. Många pratar...

Oro vid demens, råd i vardagen del 2

Oro vid demens, råd i vardagen del 2

I mitt förra blogginlägg berättade jag att jag har fått en fråga:  ”Hur ska jag som anhörigvårdare hjälpa min mamma när hon blir väldigt orolig, det är nästan panikattacker? Det är mycket svårt att som anhörig veta hur man ska göra, och det är lätt att känna sig...

Anhörigvårdare, råd i vardagen del 1

Anhörigvårdare, råd i vardagen del 1

Jag har fått en fråga som jag har sammanfattat till detta: ⁠"Hur ska jag som anhörigvårdare hjälpa min mamma när hon blir väldigt orolig, det är nästan panikattacker? Det är mycket svårt att som anhörig veta hur man ska göra, och det är lätt att känna sig...

Validationsprincip 11

Validationsprincip 11

Validationsprincip 11: Händelser, känslor, färger, ljud, dofter, smaker och bilder skapar känslor, som i sin tur väcker liknande känslor upplevda i det förflutna. Gamla människor reagerar i nutid på samma sätt som de gjorde i det förflutna. De 11...

Validationsprincip 10

Validationsprincip 10

När de 5 sinnena försämras, stimulerar och använder desorienterade äldre sina ’inre sinnen’. De ser med sin inre syn och hör ljud från det förflutna.  En person kan se med sitt "inre öga" och hör ljud från det förgångna. Det finns en fysiologisk grund till den...

Validationsprincip 9

Validationsprincip 9

I det här inlägget fortsätter jag att berätta om validationsprincip 9 "Desorienterade gamla personer lever på många nivåer av medvetande, ofta samtidigt".  Du får veta vad Naomi menar med detta och varför vi aldrig ska ljuga i möten med en person som har demens....

Validationsprincip 8

Validationsprincip 8

I våras började jag skriva en bloggserie om Validationsprinciperna. Av någon anledning skrev jag inte om princip 8-11. Dessa tänker jag skriva de närmsta veckorna. Som jag har berättat tidigare så beskriver Naomi det personcentrerade förhållningssättet i...

Vad betyder det att ’validera’ någon?

Vad betyder det att ’validera’ någon?

Vad betyder "Validera"?Att Validera, betyder att göra giltig, göra gällande; bekräfta. Ordet används när man t.ex. Validerar enkäter till forskning, man bekräftar att enkäten mäter det som är tänkt att det ska mäta. Men man kan också bekräfta känslor genom att lyssna...

Om demens

Om demens

Demens är en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige, ändå vet många väldigt lite om demens. Jag har skrivit tidigare om demens, men i det här inlägget tänkte jag skriva lite djupare om vad demens är.  I dag lever 130 000 – 150 000 människor i Sverige med en...

Olika sätt att utveckla din kompetens

Olika sätt att utveckla din kompetens

Hur många gånger har du varit på en föreläsning och tänkt ”Det där har jag ju hört förut. Det var väl inget nytt”? Jag har tänkt det många gånger. Jag lyssnade nyligen på en föreläsning om hälsa och personlig utveckling, där föreläsaren tog upp just detta. Han...

Validationsprincip 7

Validationsprincip 7

Naomi beskriver det personcentrerade förhållningssättet i Validationsmetoden genom 11 principer. De hjälper oss att styra våra handlingar och avgör det bekräftande/validerande förhållningssättet. Vårt agerande i ett möte med en person med demens har sitt ursprung i...

Validationsprinciperna

Validationsprinciperna

Naomi beskriver det personcentrerade förhållningssättet i Validationsmetoden genom 11 principer. De hjälper oss att styra våra handlingar och avgör det bekräftande/validerande förhållningssättet. Vårt agerande i ett möte med en person med demens har sitt ursprung i...

Vad är ett personcentrerat förhållningssätt

Vad är ett personcentrerat förhållningssätt

Personcentrerat förhållningssätt?Personcentrerad vård är ingen teknik utan först och främst en filosofi som grundar sig på ett antal centrala värden, vilka har konsekvenser för vårt handlande    (Downs & Brooker) Både nationellt och internationellt har begreppet...

Smärtans fyra dimensioner

Smärtans fyra dimensioner

Jag har skrivit 3 blogginlägg om förluster vid demens. Det har handlat om kognitiva förluster och  sociala förluster och hur det kan påverka personens vardag.  Har du inte läst de blogginläggen kan du titta här . Jag vill att du har med dig det jag skrivit om där, när...

Förluster vid demens, del 3

Förluster vid demens, del 3

Vad menar jag med förluster vid demens? I mina två tidigare inlägg har jag beskrivit hur de kognitiva förlusterna eller som jag vill kalla det, hur Jag funktionerna kan påverkas när en person får demenssjukdom. Jag är helt övertygad om att vi som möter personer med...

Förluster vid demens, del 2

Förluster vid demens, del 2

Vad menar jag med förluster vid demens? Jag är helt övertygad om att vi som möter personer med demens i vårt privatliv eller genom vårat yrke, behöver ha kunskap och föreståelse om hur de olika kognitiva nedsättningarna kan påverka personen som har demens. Varje...

Förluster vid demens Del 1

Förluster vid demens Del 1

Vad menar jag med förluster vid demens? Jag är helt övertygad om att vi som möter personer med demens i vårt privatliv eller genom vårat yrke, behöver ha kunskap och föreståelse om hur de olika kognitiva nedsättningarna kan påverka personen som har demens. Varje...

Ett gott skratt förlänger livet

Ett gott skratt förlänger livet

Att “ett gott skratt förlänger livet och är bästa medicinen” är en gammal sanning som i modern tid ligger till grund för humorterapin. Det bygger på att skrattet har en lång rad positiva effekter på såväl fysiska, psykiska som själsliga funktioner. Skrattet är en...

Vikten av social stimulans

Vikten av social stimulans

Det kommer rapporter om att många är socialt isolerade i vårt samhälle. För att räknas som socialt isolerad ska man bo ensam och inte träffa anhöriga, vänner eller bekanta oftare än ett par gånger i månaden.  Enligt en rapport jag sett från 2019 är en genomsnittlig...

Empatins fyra steg

Empatins fyra steg

Naomi Feil säger: "om du använder principerna och  kommunikationsteknikerna inom Validationsmetoden utan att vara grundad i empatin, så validerar (bekräftar) du inte personen". Inom validationen används empati för att träda in i en desorienterad persons värld. Empati...

Är det normalt att glömma?

Är det normalt att glömma?

Visst glömmer jag, men som en väninna sa – förr i tiden fanns det så mycket glömska tanter och inte gjorde man så mycket väsen av det. Det är väl naturligt att man glömmer lite när man är i min ålder? Det här får jag höra ofta när jag ska göra minnesutredningar i...

Hur kan vi planera en bra jul för personer med demens?

Hur kan vi planera en bra jul för personer med demens?

Det här är ett gammalt blogginlägg (men lite uppdaterat) som jag skrev som ett svar på en fråga som jag fick en jul: "När du skriver om julen och allt som hör till så funderar jag hur personer med demenssjukdom klarar av alla intryck. Och vad bör vi som vårdpersonal...

Följ mig på sociala medier

Kontakta mig

Har du frågor eller vill du boka en utbildning med mig, fyll i kontaktformuläret. 

10 + 11 =