fbpx
Förluster vid demens, del 2

Förluster vid demens, del 2

Vad menar jag med förluster vid demens? Jag är helt övertygad om att vi som möter personer med demens i vårt privatliv eller genom vårat yrke, behöver ha kunskap och föreståelse om hur de olika kognitiva nedsättningarna kan påverka personen som har demens. Varje...
Förluster vid demens Del 1

Förluster vid demens Del 1

Vad menar jag med förluster vid demens? Jag är helt övertygad om att vi som möter personer med demens i vårt privatliv eller genom vårat yrke, behöver ha kunskap och föreståelse om hur de olika kognitiva nedsättningarna kan påverka personen som har demens. Varje...
Kroppsspråket – Jag ser vad du säger…

Kroppsspråket – Jag ser vad du säger…

Personer med demens finns överallt inom vården. Personal beskriver ”utåtagerande beteende” som en stor källa till stress på arbetsplatsen i arbetet med personer som har demens. Att känna till en persons livsberättelse och ha kunskap i verbal- och icke verbal...
Ett gott skratt förlänger livet

Ett gott skratt förlänger livet

Att “ett gott skratt förlänger livet och är bästa medicinen” är en gammal sanning som i modern tid ligger till grund för humorterapin. Det bygger på att skrattet har en lång rad positiva effekter på såväl fysiska, psykiska som själsliga funktioner. Skrattet är en...
Rutiner skapar vanor och trygghet

Rutiner skapar vanor och trygghet

Rutiner kan verkligen hjälpa till, inte bara när det gäller att skapa goda vanor, utan kan också vara en hjälp så man vet vad som ska göras och att veta vad som förväntas. Det kan hjälpa till att minska stress, ångest och frustration och kan öka självständighet och...