fbpx

Två händer håller i varandra

Beröring i demensomvårdnaden
Beröring kan vara en mycket laddad form av icke verbal kontakt. När förmågan till kommunikation är nedsatt, som till exempel hos personer med demens, är det naturligt att beröra den andre under samtalet. Beröring kan skapa och stärka känslomässiga band mellan personer, men även påverka beteendet så att man blir mer social, generös och hjälpsam. Beröring bygger även tillit. Beröringen är mycket viktig i Validationsmetoden för att få kontakt. Desorienterade personer sluter sig mer och mer inom sin egen värld. Försämrad syn och hörsel kan skynda på det förloppet, om de inte får olika typer av stimulans från omgivningen.

Beröring

Det finns en del forskning som visar att beröring är välgörande för oss på många olika sätt: det lindrar smärta, sänker puls och blodtryck, sänker nivån av stresshormonet kortisol, ger bättre matsmältning och stimulerar näringsupptaget, motverkar inflammationer och stärker immunförsvaret, gör oss mer lugna och rofyllda.
Behovet av fysisk närhet är medfött och är nästan lika stort som vårt behov av syre, vatten och mat. Spädbarn som får alla behov tillfredsställda utom fysisk närhet riskerar en sämre utveckling och kan som vuxna få större problem med oro, osäkerhet och låg stresstålighet jämfört med barn som fått mycket fysisk närhet. Personer som under lång tid lider brist på fysisk närhet får vad man på engelska kallar ”skin hunger”. De kan känna sig värdelösa, rädda att inte duga och har en tydlig känsla av att något fattas i livet. De kan också drabbas av oro och mörka tankar. Inom Validationen utgår vi ifrån att personer med demens fortfarande har stora möjligheter att tolka det vi uttrycker med kroppen och rösten. Beröring kan därför bryta isolering, förstärka samspel samt bekräfta vårdarens närvaro och tillgänglighet.

demonstration av en hel mjuk hand

Vid omvårdnad ska man använda hela mjuka händer

Olika typer av beröring

Upplevelsen av beröring är individuell för varje person och kan upplevas som något positivt eller negativt. Upplevelserna påverkas av tidigare erfarenheter, i vilket sammanhang beröringen sker, hälsotillstånd, kön samt kulturell tillhörighet. För det ska upplevas som positivt bör vårdaren ha kunskap om och visa en öppenhet för att det finns de som upplever beröring obehagligt.
Det finns olika typer av beröring du kan använda i mötet med personer med demens:
Kroppslig beröring i omvårdnadsarbetet är en förutsättning för att personalen ska kunna ge patienter hjälp i den dagliga vården. Det är viktigt att tänka på hur man tar i en annan person i den dagliga omvårdnaden. Det är viktigt att använda hela, mjuka händer så det inte gör ont när vårdaren tar i personen.
Vanlig beröring är den typ av beröring vi brukar använda normalt i livet, hälsa god dag, hålla handen eller lägga en hand på axeln. Inom Validationen används denna beröring främst i mötet med personer i den första fasen.
Taktil massage När man söker efter demens och beröring inom forskning är det främst taktil massage det står om. Det är en mjuk omslutande beröring av huden, som sker med respekt, omtanke och lyhördhet för individens integritet och behov. Genom att mjukt och medvetet massera huden, aktiveras beröringsreceptorerna och personen får tillgång till kroppens samordnande system – oxytocinsystemet.

 

Förankrad beröring

Du måste beröra personer som är i fas 3 och 4 för att få kontakt och att de ska märka att du är där. Erfarenheten visar att du måste vara väldigt nära dessa personer eftersom de styrt sitt energifält inåt. Beröringen är då ett kraftfullt verktyg som ska användas med försiktighet och med mycket omsorg och omtanke. Samtidigt är det viktigt att du alltid känner av vilket avstånd som är lämpligt för varje person.

Beröring har ett minne – John Keats

Förankrad beröring är ett sätt att hitta den speciella platsen där din beröring utlöser känslor och minnen av ett tidigare förhållande. Så, var du berör personen är mycket viktig. Tidiga känslomässiga minnen finns permanent lagrade i hjärnan. Ett viktigt minne från en viktig relation kan väckas med validation, genom att beröra en person i fas 3 eller fas 4, på samma sätt som de berördes av en person från barndomen.

Beröring av hjässan påminde dem om pappan
Beröring av käklinjen stimulerar känslor kring livspartnern
Beröring av axeln ger känslor kring syskon eller nära vänner
Små cirkelrörelser med fingertopparna i nacken ger slutligen känslor kopplade till att ha barn

Beröringen måste kunna kopplas till mötets tema. Om samtalet handlar om hur underbart det var att vara hemma med mamma blir det förvirrande med ”vänberöringen”. Beröringen måste göras med empati och inlevelse i den känsla som den andra personen upplever. Det måste också kännas bra inom dig själv.