Kategori: Demensvård

Går det att förebygga demenssjukdom?

Maria Hedman Holmblad

I dag berättar jag om hur hälsa och livsstil kan påverka risken att utveckla demenssjukdom

Vad är ett bekräftande förhållningssätt?

I Validationsmetoden är ett bekräftande förhållningssätt central. Någon har sagt att: Det är i möten med andra människor som vi blir till människor. Är det så att bekräftelse i ”Jag–Du-mötet” utgör grunden för allt mänskligt liv?  Med bekräftelse visar vi att ”du existerar” och…

Sjuksköterskedagen 12 maj!

Den 12 maj är det Florence Nightingales födelsedag och som ett sätt att hedra hennes arbete firas Sjuksköterskedagen i hela världen. Här i Sverige har Vårdförbundet, landstingen och svenska sjuksköterskeföreningen organiserat olika program. Just nu pågår också löneförhandlingar för vårt nya kollektivavtal. Många sjuksköterskor…

Empati

Empati – vad är det? Inom validationen används empati för att träda in i en desorienterad persons värld. Jag har tidigare berättat om validationspincipen empati Empati är förmågan att lägga sina egna känslor åt sidan för att sätta sig in i en annan persons…

Aktiviteter i Karlskoga kommun

I Karlskoga kommun jobbar vi med olika aktiviteter, på olika nivåer. Människan är en aktiv varelse som behöver aktivitet och stimulans för att uppleva välbefinnande och meningsfullhet. Inom Validationsmetoden pratar vi om ”Att vara nyttig/arbetande/aktiv” är ett grundläggande mänskligt behov. Detta har jag skrivit…

Helhetssyn inom demensvården

Vad är helhetssyn inom demensvården? Personcentrerad omvårdnad innebär att man inte kan bemöta alla personer med demens på samma sätt. Tvärtom måste bemötandet anpassas efter varje människas personlighet, erfarenheter och nuvarande situation. Traditionellt sett pratar man om att se personen som en helhet med…

Personcentrerad omvårdnad

Personcentrerad omvårdnad  Enligt Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom ska vi arbeta personcentrerat inom all demensvård. Men vad innebär det? Jag brukar ställa den frågan när jag handleder eller föreläser för personal inom demensvården. Det som förvånar mig är att många…

Vikten av att få känna sig aktiv

Vikten av att få känna sig aktiv handlar om att vi är en aktiv varelse som behöver aktivitet och stimulans för att uppleva välbefinnande och meningsfullhet. Inom Validationsmetoden pratar vi om ”Att vara nyttig/arbetande/aktiv” är ett grundläggande mänskligt behov. Olika personer med demens har…

Öka livsglädjen med musik

Öka livsglädje, välbefinnande och kommunikation med musikI Innan jul skrev jag ett inlägg om att använda musik i vårdandet. Det är ett stort område och något man kan skriva mycket om. Inom Validationen används sång och musik som ett sätt att kommunicera. Här berättar…

Dan före doppare dan

Dan före doppare dan och fjärde advent. I dag görs de sista förberedelserna inför jul. För mig handlar det om att tillaga julskinkan, göra rödbetssallad och lägga in sill. Jag tar även fram lite mer julpynt. Hos oss är det en tradition att smaka…