fbpx

Vad är ett demensvänligt samhälle?

I dag är det ganska stor okunskap kring demens och hur vi som medmänniskor kan stötta personerna som får det på ett bra sätt. 

I ett demensvänligt samhälle är alla mer medvetna om och har en förståelse för kognitiva sjukdomar som demens och hur det kan påverka personen. Då kan  personer med demens fortsätta att leva på det sätt de vill och i det samhälle de väljer.

Varför är det viktigt med ett demensvänligt samhälle?

Många personer som har demens känner att samhället inte förstår deras situation. Detta gör att många  slutar med saker som de tycker är roliga eller drar sig undan från vänner och bekanta. Detta gör att många känner sig ensamma och ensamhet kan göra att sjukdomsförloppet går fortare.

Demensvänliga samhällen är viktiga för att stötta personer som lever med demens att förbli en del av samhället. Det handlar om rätten att leva självständigt och rätten att fatta sina egna beslut, även om man behöver stöd. På sätt och vis är vårt moderna samhälle med ny teknik, ständig förändring och högt tempo, det allra sämsta tänkbara när man har demenssjukdom. Därför är det ännu viktigare att försöka hitta alternativa lösningar. 

Personer som drabbas av demens har fortfarande otroligt mycket att erbjudasamhälle. Om de får rätt stöd kan de fortsätta att ha en aktiv och värdefull roll. 

Äldre kvinna

Bakgrunden till arbetet med ett demensvänligt samhälle

Allt fler personer med demens bor kvar i det egna hemmet och det behövs kunskap om hur man kan utveckla hälsofrämjande strategier för att leva väl med demens i samhället. Att leva med en kognitiv nedsättning som kan variera från dag till dag och som förändras och försvåras med tiden är givetvis särskilt svårt. Att plötsligt i en situation som man gjort tusen gånger tidigare i sitt liv, inte minns vad eller hur man ska göra, måste vara skrämmande. Det kan säkert också kännas kränkande. När omgivningen blir otålig och inte förstår, då blir det hela ännu värre. När Myndigheten För Delaktighet startade arbetet med att öka kunskapen om att leva med demens började man med att intervjua personer som lever med demenssjukdom. De frågade vad de uppfattar som jobbiga situationer, kopplade till sjukdomen.  Högst på den listan kom vardagssaker som att handla och åka kollektivtrafik.

Vad du kan göra?

Jag tycker att det är viktigt att almänheten skaffar sig mer kunskap om demens och hur det påverkar personen som får det. Några tips för dig att fundera på är:

 • Ta reda på fakta om kognitiva nedsättningar som demenssjukdom och hur det påverkar personen som fått detta. Hur kan du som arbetar i affär, bibliotek, museum osv stötta dessa personer? Lär mer på Svensk demenscentrums hemsida
 • Dela kunskapen och personliga erfarenheter
 • Om du har en person i din närhet som har demenssjukdom. Fortsätt att hålla kontakten och försök att få med personen på saker som ni gjort tillsammans tidigare
 • Möt varje person individuellt. Det finns många olika demenssjukdomar och alla påverkar personerna individuellt. Förutsätt inte att personen inte kan eller förstår.
 • Bli demensvän 

 

Hur vet du om en person du ser behöver hjälp?

 • Stannar upp och blir stillastående

 • Ser vilsen och osäker ut

 • Har svårt att uttrycka vad de vill eller behöver

 • Lämnar fram hela plånboken till kassören i en affär

Några fler tips:

 • Om någon verkar osäker eller vilsen, Fråga ”Behöver du hjälp med något?”

 • En person med demens har ofta svårt att hitta trots instruktion – Följ gärna med och visa.

 • Om du ger instruktioner, tänk på att de ska vara korta

 • Säg en sak i taget så att personen hinner ta till sig vad du säger

 • Tala tydligt, men kom ihåg att du talar med en vuxen