fbpx

Stöd

 

 

Handledning

HANDLEDNING I OMVÅRDNAD

 

• innebär att utveckla och stärka deltagarnas professionella yrkesroll i syfte att ge patienten en god och säker omvårdnad.
• är en pedagogisk modell som utgår från att varje människa har inneboende möjligheter att utifrån egna upplevelser bearbeta tankar, känslor och handlingar för att komma till ökad självinsikt.
• målsättningen är att genom en ökad självkännedom stärka och utveckla yrkesrollen.
• utgår från deltagarnas berättelser och bearbetas utifrån olika teoretiska perspektiv som omvårdnad, etik, gruppdynamik och ledarskap.
Rekommenderar minst 5–6 tillfällen, gärna var fjortonde dag, 2–3 timmar per gång.

 

Maria pratar med en äldre kvinna
Maria samtalar med en kvinna

Stöd 

Jag har många års erfarenhet av att ge anhörigstöd och att utbilda och handleda anhöriga. 

 

Jag erbjuder skräddarsydda arrangemang utifrån behov.