fbpx

I går gav jag dig 3 tips som kan underlätta för dig som anhörigvårdare. I dag får du ytterligare 3 tips, som också grundar sig på Validationsmetoden. Jag har valt att kalla personen som har demens för Kalle.

NÄRMA DIG KALLE MED RESPEKT

Se till att du är i ögonhöjd (sätt dig på huk eller på en stol). Var medveten om avståndet mellan er och leta efter tecken på om det är rätt avstånd. Kalle kommer att ”dra sig tillbaka” genom att t.ex. dra tillbaka axlarna eller korsa armarna när du är för nära. Om du är för långt bort kommer inte Kalle bry sig om dig. Se till att ni har kontakt först innan du börjar prata.

ANVÄND EMPATI 

Att använda empatin beskrivs i en Validationsprincip ”Att lyssna med empati, bygger tillit, minskar oro och återupprättar värdighet”. När Kalle uttrycker mycket känslor (som ilska, sorg eller rädsla) hjälper det inte att säga, ”Det blir snart bra.” Du vet det av egen erfarenhet. När någon säger ”Var inte arg”, hur känner du då? Blir du mer arg? Ledsen? Eller tänker du-  att den andra personen inte förstår eller inte vill förstå. Det är exakt vad som händer med en person med demens i de situationerna! 

Ibland behöver du inte göra något annat än att fråga, ”Hur mår du?” och lyssna på svaret. När du lyssnar med empati fokuserar du på de känslor som Kalle uttrycker. Du behöver inte använda ditt intellekt, använda ditt hjärta. Lyssna på känslan som Kalle uttrycker och matcha den. Detta kommer att föra dig närmare honom. Det är som när du lyssnar på en vän; ditt ansikte återspeglar den andras ansiktsuttryck; din kropp är något framåtlutad och visar intresse och engagemang i vad den andra personen säger. Du behöver inte säga så mycket.

 

Ögonkontakt och närhet är viktigt som anhörigvårdare

UNDERSÖK KALLES VERKLIGHET

Personer med demens är ofta i sin egna verklighet, snarare än i vår. Ditt mål måste vara: Jag vill veta mer om din värld. Detta kan göras på flera sätt, men här är två tips:

  • Använd öppna frågor för att ta reda på mer. Ställ frågor som börjar med: vem, vad, var, när, hur, men fråga inte varför. Frågan Varför kräver att personen kommer ihåg i flera led bakåt. Detta är borta när du har en demenssjukdom.
  • Kalle behöver få uttrycka sina känslor. Du bekräftar honom när du försöker förstå Kalles upplevelse av verkligheten och engagerar dig i det han vill berätta.

 

 

Hör gärna av dig om du har frågor och funderingar på det jag skriver eller om du vill ha individuell coaching.