Om Maria

 

A8BCCBAA-968A-42FD-97E6-4E4EB579A61F
Foto: Virpi Ljung

Jag heter Maria Hedman Holmblad. I dag föreläser, utbildar och handleder jag i personcentrerad omvårdnad, Validationsmetoden och demens.

Jag har arbetat som sjuksköterska inom demensvården sedan 1993. Under åren har mitt intresse och engagemang i bemötande och omvårdnad av personer med demens växt sig allt starkare. Jag har vidareutbildat mig kontinuerligt på olika sätt parallellt med mitt arbete. Detta har gjort att jag drivit olika projekt på min arbetsplats och i kommunen för att utveckla omvårdnaden och jag blev den som kontaktades när olika enheter och personalgrupper hade svårt med omvårdnaden med personer med demens som hade socialt avvikande beteendemönster.

Jag arbetar i nuläget som demenssjuksköterska i Karlskoga kommun. I mina arbetsuppgifter ingår att i samarbete med vårdcentral göra minnesutredningar och uppföljning av insatta läkemedel. Även anhörigstöd, utbildning och handledning av personal och anhöriga är stora bitar i arbetet.

I slutet av 90-talet kom jag i kontakt med Validationsmetoden som utarbetats av Naomi Feil. Jag har praktiserat den personcentrerade metoden dagligen i mitt arbete sedan 2002 och 2016 blev jag certifierad Validationslärare.
Jag har även utbildat i förflyttningsteknik enligt Durewallmetoden och munhälsa och munhälsobedömningar. Hur jag började med Validation

Utbildningar (bl a):
Fil. Magister i omvårdnadnadsvetenskap
Leg. Sjuksköterska med specialistexamen i geriatrik
Certifierad Validationslärare
Handledare i omvårdnad

 

DB9A293B-2C02-4C62-ABBC-40137FCC6D1D
Foto: Yanan Li/ Svenska Demensdagarna, Karlstad 2016

 

Exempel på föreläsningar:
• Demensdagarna i Karlstad 2014 och i Göteborg 2016
• YH – utbildning för Specialistundersköterska – äldre 1 heldag om personcentrerat bemötande i Demensvården och Validationsmetoden 2016 och 2017. Nova – Utbildning, FoU & Affärsutveckling i Oskarshamn
• Introduktion i Validationsmetoden för personalen på Tallgläntan i Falkenberg 2017

Jag har även skrivit ett kapitel om Validationsmetoden i boken: ”Förhållningssätt och möten” Strandberg, Thomas red (Studentlitteratur, 2011)

%d bloggare gillar detta: