fbpx

Online

 

 

Utbildningar

Under våren har en del inplanerade utbildningar omvandlats till webbutbildning. Upplägget av en utbildningsdag blir lite annorlunda än om jag har en utbildning där vi träffas i samma rum. 

Jag erbjuder både introduktion i Validationsmetoden och skräddarsydda utbildningar som webbutbildning. Även handledning går bra att ha som webbutbildning.

 

Online

UTBILDNINGAR

Demens
utbildning

Vill du lära dig mer om demenssjukdomar och hur demens påverkar personens vardag?

Jag planerar att starta en utbildning om detta under våren 2021.