fbpx

Online

 

 

Utbildningar

Vill ni helre ha webbutbildning? Upplägget av en utbildningsdag blir lite annorlunda än om jag har en utbildning där vi träffas i samma rum.

Jag erbjuder både introduktion i Validationsmetoden och skräddarsydda utbildningar som webbutbildning. Även handledning går bra att ha som webbutbildning.

 

Maria har webbutbildning

Online

UTBILDNINGAR

Demens
utbildning

Vill du lära dig mer om demenssjukdomar och hur demens påverkar personens vardag?

Kontakta mig om du vill veta mer