Rapporter om äldrevård

Ökad kompetens inom geriatrik och gerontologi – förslag till utformning och genomförande

Läs mig ! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer SOU 2017:21

Syftet är att ge långsiktiga insatser inom grundläggande områden som gör att god kvalitet finns i framtidens äldreomsorg. Det är förutsättningen för att uppnå en personcentrerad, sammanhållen och trygg vård och omsorg. För att det ska bli kvalitet i omsorgen måste samspelet mellan den äldre, anhöriga och personalen fungera.

En nationell demensstrategi

Kunskap och kompetens är det område där de största problemen finns. Det
finns en påtaglig brist på kunskap inom alla vård- och omsorgsnivåer och
inom alla professioner. Detta försvårar diagnostik,
läkemedelsbehandling och
tidig upptäckt av kognitiv svikt samt försämrar vården och omsorgen om och
livskvaliteten för personer med demenssjukdom. Omfattningen av kunskaps-
bristerna och dess betydelse för vårdens och omsorgens kvalitet gör att
snabba och effektiva insatser behövs.
%d bloggare gillar detta: