Etikett: Demensvård

Sjuksköterskedagen 12 maj!

Den 12 maj är det Florence Nightingales födelsedag och som ett sätt att hedra hennes arbete firas Sjuksköterskedagen i hela världen. Här i Sverige har Vårdförbundet, landstingen och svenska sjuksköterskeföreningen organiserat olika program. Just nu pågår också löneförhandlingar för vårt nya kollektivavtal. Många sjuksköterskor…

Helhetssyn inom demensvården

Vad är helhetssyn inom demensvården? Personcentrerad omvårdnad innebär att man inte kan bemöta alla personer med demens på samma sätt. Tvärtom måste bemötandet anpassas efter varje människas personlighet, erfarenheter och nuvarande situation. Traditionellt sett pratar man om att se personen som en helhet med…

Att använda musik i vårdandet

Nu har vi gått förbi andra advent. Det är snart lucia och sedan jul. Jag ser på nätet att det är julbak, grötfester och att man klär granar på olika vårdboenden. Det gör vi i Karlskoga kommun också. Julen förknippas också med musik. Vi…

I Karlskoga kommun finns det ett besökshundsteam

I Karlskoga kommun finns det ett besökshundsteam som används individuellt eller i grupp, utifrån deltagarnas behov och förutsättningar. Det kan vara att stimulera till aktivitet, att locka till prat och skratt, ge de äldre närhet och ge dem en chans att få njuta av…

respekt/relation/bekräftande bemötande

Jag har skrivit lite om personcentrerat förhållningssätt utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010. Många vet teoretiskt vad en personcentrerad vård är. Men hur använder man det i praktiken? I mitt arbete utgår jag från Naomi Feils Validationsmetod. Hon har…

Parcykel

Tisdag 8 maj ska vi vara med på en Seniormässa i Folkets hus. Då ska vi samtidigt berätta om parcyklarna som Karlskoga kommun köpt in. I dag fotograferade vi inför detta. Kerstin och Liliana ställde upp som fotomodeller. Liliana som ansvarar för kontaktservice tränar…

Vad är Personcentrerad demensvård?

Två händer håller i varandra

När man läser på nätet verkar det inte finnas någon enhetlig definition för vad detta är. Det går också att skriva hur mycket som helst om detta. Jag vill ändå beskriva vad jag utgår ifrån när jag pratar om personcentrerad demensvård. Väldigt kortfattat kan…