Etikett: Förhållningssätt

Validationsprincip 2

Validationsprincip 2 – Gamla personer skall accepteras som de är – vi skall inte försöka ändra dem eller deras beteende. Validationsprincipen bygger på humanistisk psykologi där Carl Rogers och Abraham Maslow säger att vi inte ska vara dömande och Freud säger att vi inte…

respekt/relation/bekräftande bemötande

Jag har skrivit lite om personcentrerat förhållningssätt utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010. Många vet teoretiskt vad en personcentrerad vård är. Men hur använder man det i praktiken? I mitt arbete utgår jag från Naomi Feils Validationsmetod. Hon har…

Personcentrerat möte

          Jag kommer fortsätta att berätta om personcentrerad omvårdnad. I dag ger jag ett exempel från min egen vardag. Jag gör dagligen besök hos personer som ska utredas för demenssjukdom och olika typer av uppföljningar efter att personen fått demensdiagnos….

Vad är Personcentrerad demensvård?

Två händer håller i varandra

När man läser på nätet verkar det inte finnas någon enhetlig definition för vad detta är. Det går också att skriva hur mycket som helst om detta. Jag vill ändå beskriva vad jag utgår ifrån när jag pratar om personcentrerad demensvård. Väldigt kortfattat kan…