Etikett: gruppaktivitet

Aktiviteter i Karlskoga kommun

I Karlskoga kommun jobbar vi med olika aktiviteter, på olika nivåer. Människan är en aktiv varelse som behöver aktivitet och stimulans för att uppleva välbefinnande och meningsfullhet. Inom Validationsmetoden pratar vi om ”Att vara nyttig/arbetande/aktiv” är ett grundläggande mänskligt behov. Detta har jag skrivit…

Vikten av att få känna sig aktiv

Vikten av att få känna sig aktiv handlar om att vi är en aktiv varelse som behöver aktivitet och stimulans för att uppleva välbefinnande och meningsfullhet. Inom Validationsmetoden pratar vi om ”Att vara nyttig/arbetande/aktiv” är ett grundläggande mänskligt behov. Olika personer med demens har…

I Karlskoga kommun finns det ett besökshundsteam

I Karlskoga kommun finns det ett besökshundsteam som används individuellt eller i grupp, utifrån deltagarnas behov och förutsättningar. Det kan vara att stimulera till aktivitet, att locka till prat och skratt, ge de äldre närhet och ge dem en chans att få njuta av…