fbpx
Kroppsspråket – Jag ser vad du säger…

Kroppsspråket – Jag ser vad du säger…

Personer med demens finns överallt inom vården. Personal beskriver ”utåtagerande beteende” som en stor källa till stress på arbetsplatsen i arbetet med personer som har demens. Att känna till en persons livsberättelse och ha kunskap i verbal- och icke verbal...