Etikett: Validationsprinciper

Validationsprincip 2

Validationsprincip 2 – Gamla personer skall accepteras som de är – vi skall inte försöka ändra dem eller deras beteende. Validationsprincipen bygger på humanistisk psykologi där Carl Rogers och Abraham Maslow säger att vi inte ska vara dömande och Freud säger att vi inte…

Grundläggande mänskliga behov

En person som är utbildad i Validationsmetoden har fått lära sig att utgå från är grundläggande mänskliga behov och känslor. Behoven handlar bland annat om: Jag träffade nyligen Kalle som bor ensam i sin lägenhet och har hjälp av hemtjänsten. Han pratade mycket om…

respekt/relation/bekräftande bemötande

Jag har skrivit lite om personcentrerat förhållningssätt utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010. Många vet teoretiskt vad en personcentrerad vård är. Men hur använder man det i praktiken? I mitt arbete utgår jag från Naomi Feils Validationsmetod. Hon har…