fbpx
Validationsprincip 11

Validationsprincip 11

Validationsprincip 11: Händelser, känslor, färger, ljud, dofter, smaker och bilder skapar känslor, som i sin tur väcker liknande känslor upplevda i det förflutna. Gamla människor reagerar i nutid på samma sätt som de gjorde i det förflutna. De 11...
Validationsprincip 10

Validationsprincip 10

När de 5 sinnena försämras, stimulerar och använder desorienterade äldre sina ’inre sinnen’. De ser med sin inre syn och hör ljud från det förflutna.   En person kan se med sitt ”inre öga” och hör ljud från det förgångna. Det finns en fysiologisk...
Validationsprincip 8

Validationsprincip 8

I våras började jag skriva en bloggserie om Validationsprinciperna. Av någon anledning skrev jag inte om princip 8-11. Dessa tänker jag skriva de närmsta veckorna. Som jag har berättat tidigare så beskriver Naomi det personcentrerade förhållningssättet i...
Validationsprincip 7

Validationsprincip 7

Naomi beskriver det personcentrerade förhållningssättet i Validationsmetoden genom 11 principer. De hjälper oss att styra våra handlingar och avgör det bekräftande/validerande förhållningssättet. Vårt agerande i ett möte med en person med demens har sitt ursprung i...