Utbildning/handledning

24F8F22A-DDDD-4F4B-961C-79C0216BBCE0
Foto: Yanan Li/Svenska Demensdagarna Karlstad, 2016

FÖRELÄSNING FÖR ANHÖRIGA OCH/ELLER ALLMÄNHETEN
Föreläsningen anpassas efter önskemål från beställaren.
Exempel på innehåll i föreläsning är:
• Vilka är de vanligaste demenssjukdomarna och hur kan det påverka personens vardag.
• Bemötande och kommunikation med personer med demens och hur man kan skapa en fin relation med personen och må bra själv. Här ges en förståelse för beteenden som i många avseenden kan vara svåra att acceptera för de närstående och värdet av en så god relation som möjligt
• Anpassade diskussioner utifrån gruppens funderingar och behov

HANDLEDNING I OMVÅRDNAD
• innebär att utveckla och stärka deltagarnas professionella yrkesroll i syfte att ge patienten en god och säker omvårdnad.
• är en pedagogisk modell som utgår från att varje människa har inneboende möjligheter att utifrån egna upplevelser bearbeta tankar, känslor och handlingar för att komma till ökad självinsikt.
• målsättningen är att genom en ökad självkännedom stärka och utveckla yrkesrollen.
• utgår från deltagarnas berättelser och bearbetas utifrån olika teoretiska perspektiv som omvårdnad, etik, gruppdynamik och ledarskap.
Rekommenderar minst 5–6 tillfällen, gärna var fjortonde dag, 2–3 timmar per gång

CCEA8EFE-C7D6-4756-A798-4C3BA39BFBAF
”Föreläsaren var pedagogisk och lättsam. Ville lyssna och lära. Blev nyfiken på Validationsutbildningen” Foto: Virpi Ljung

INTRODUKTION I VALIDATION®/ FEILMETODEN
Validation är en metod som utvecklats av Naomi Feil för att kommunicera med och hjälpa desorienterade mycket gamla personer. Det är en personcentrerad metod som hjälper till att minska stress och öka livskvalitet och glädje hos den desorienterade personen. Validation kan användas av anhöriga och vårdpersonal.
Introduktionsdagen varvar föreläsning, gruppdiskussioner, övningar och film.

Under dagen får du svar på frågor om:
• Vad är Validationsmetoden?
• Vilka mål kan du uppnå?
• Vem kan bli hjälpt av Validationsmetoden?
• Vilka humanistiska teorier metoden bygger på?
• Hur du kan utveckla en öppen attityd och kommunicera med Karin, Sten och Vivan för att möta dem i deras verklighet?

När du har gått en introduktionsdag är du behörig att söka till grundutbildningen i Validationsmetoden.

GRUNDUTBILDNING I VALIDATION ®/ FEILMETODEN
Behörighetskrav: Introduktionsdag i validationsmetoden eller liknande
Kurslängd: kursen består av fem block om vardera två-dagars teori som är fördelade över minst 9 månader. Deltagarna i kursen ska träna praktiskt på Validation mellan lektionsblocken
Utbildningstillfällena bygger på inläsning, praktiska övningar,  utbildningsfilmer och diskussioner
Under utbildningen ska vårdtagare från alla  fyra desorienteringsfaser följas. Samtliga vårdtagare ska följas med livsberättelser, daganteckningar och filminspelningar från validationsmöten. Lämpliga vårdtagare väljs ut efter diskussion i deltagargruppen och på respektive boendeenhet.
Deltagargruppen är ett grundelement för inlärning, liksom filminspelningarna är en förutsättning för att kunna följa deltagarnas inlärningsprocess. Handledning ges under hela utbildningstiden.

KOSTNADER
Kontakta mig och berätta på vilket sätt du vill anlita mig, så får vi diskutera kostnaden.

%d bloggare gillar detta: