fbpx

Redan i slutet på 90-talet, när jag läste Naomi Feils bok om Validationsmetoden, fick jag en ahaupplevelse. Det fick mig att fundera mer och mer på vad vi höll på med inom demensvården. Varför fokuserade vi enbart på problemen i kontakten med personerna med demens? Jag ville lära mig att kommunicera bättre, att utgå från det friska och måna om en livskvalitet de sista åren i personernas liv. Jag gick min utbildning 2002 och har sedan dess använt metoden i mitt dagliga arbete i mina möten med personer som har demens. Det är många anhöriga, personal och andra som inte kan metoden, som undrar hur jag kan få en person som knappt pratar annars att prata så mycket. Jag är inte unik. Alla som är certifierade Validationsarbetare och använder metoden i sitt arbete har samma erfarenheter. Detta vill jag sprida vidare och är i dag certifierad lärare i metoden. Jag har skrivit ett inlägg om min lärarutbildning som jag delvis gjorde i Cork, Irland med Naomi Feils dotter Vicki de Klerk-Rubin.

Validationsmetoden

Validation är en metod som utvecklats av Naomi Feil för att kommunicera med och hjälpa desorienterade mycket gamla personer. Det är en personcentrerad metod som hjälper till att minska stress och öka livskvalitet och glädje hos den desorienterade personen. Validation kan användas av anhöriga och vårdpersonal

Med Validationsmetoden får vårdaren nya insikter, bättre relationer och mer glädje i samspelet med desorienterade personer.Metoden är byggd på ett empatiskt förhållningssätt och en helhetssyn på individen. När du ”går i den andres skor” och ”ser genom deras ögon”, kliver du in i den desorienterade mycket gamla personens värld och förstår innebörden av deras ibland bisarra beteende. Genom verbala- och icke verbala kommunikationstekniker hjälper vårdaren personen att uttrycka det personen vill ha sagt.

Vem är Naomi Feil

Validationsmetoden är ett nytt sätt att förhålla sig till och bemöta personer med demens, som utarbetades av amerikanska Naomi Feil. Hon föddes i München 1932, och växte upp på Montefiore, ett boende för äldre i Cleveland Ohio, som drevs av hennes föräldrar. Efter magisterexamen i socialt arbete, började även hon arbeta med äldre.

Naomi upplevde att verklighetsorientering och minnesträning skapade mer oro än lugn hos desorienterade äldre, äldre personer. Mellan 1963 och 1980 utvecklade hon Validationsmetoden som ett svar på sitt missnöje med traditionella metoder i arbetet med dessa personer. 1983 bildade hon Validation Training Institute (en icke vinstdrivande organisation) för att sprida metoden.

Vad är Validation Training Institute?

VTI: s uppdrag är att sprida information, uppnå acceptans och inspirera personer att utbilda sig i metoden. VTI vill att alla personer med demens, över hela världen, ska mötas med respekt, för att upprätthålla kommunikation och livskvalitet. VTI vill också att anhöriga och vårdare ska få glädje och nytta av ett nytt sätt att kommunicera med desorienterade äldre. Under de senaste 25 åren, har VTI skapat en utbildning, som är i ständig utveckling, publicerat böcker (som är översatta till 12 språk) och filmer, byggt upp ett internationellt nätverk av medlemsorganisationer. Metoden finns i 23 länder, det finns över 350 certifierade validationslärare och tusentals validationsarbetare. Här kan du läsa mer om Validation Training Institute

Vem kan utöva Validationmetoden?

Metoden kan användas av alla som möter mycket gamla desorienterade personer. Både anhöriga och vårdare kan använda metoden för att skapa goda möten och en meningsfull vardag.

Det finns 4 certifieringsnivåer. Varje nivå bygger på erfarenheter och kunskaper från föregående kurs.

 • Nivå 1, Validationsarbetare: deltagarna bli skickliga på att validera individuellt
 • Nivå 2, Validations Grupp Ledare: deltagarna blir skickliga på att starta och leda valideringsgrupper.
 • Nivå 3, Validations presentatör/lärare: deltagarna blir skickliga på att presentera Validationsmetoden. Efter godkänd praktik med erfaren Validations lärare kan bli certifierad som en validering lärare.
 • Nivå 4, validering Mästaren: rollen av denna nivå är att utbilda och stödja Validation lärare, granska och godkänna läroplaner och bli medlem i VTI utbildningsnämnden.

Resultat som du kan förvänta dig av Validationsmetoden:

 • De sitter mer upprätt och tittar mer
 • Ökad social kontroll.
 • Ropar, vandrar och slår mindre och uttrycker inte ilska så ofta
 • Minskat behov av kemiskt (t.ex. psykofarmaka och lugnande medel) – och fysiskt tvång.
 • Ökad verbal och icke verbala kommunikation.
 • Förbättrad gångförmåga och det fysiska välbefinnandet
 • Förhindra tillbakadragande till vegeterande
 • Reducerar frustration hos vårdaren
 • Förebygger utbrändhet hos vårdaren
 • Vårdaren uttrycker en större känsla av tillfredsställelse.
 • Vårdaren känner sig mer kapabel att hantera svåra situationer.

Här kan du gå in och läsa om forskning som finns på metoden i världen. Mona Söderlund har gjort en avhandling om metoden i Sverige