fbpx

Validationsprincip1: Alla mycket gamla personer är unika och värdefulla – vad innebär detta för dig? Är det något du funderar på när du möter en person med demens? Här beskriver jag hur man ser på detta inom Validationsmetoden.

De 11 Validationsprinciperna är grunden i det personcentrerade förhållningssättet i Validationsmetoden och är skapade av Naomi Feil. De hjälper oss att styra våra handlingar och avgör det bekräftande/validerande förhållningssättet. Vårt agerande i ett möte med en person med demens har sitt ursprung i principerna och stöder Validationsteknikerna.
De teoretiska utgångspunkterna i metoden är utformade av andra teoretiker och har anpassats för personer med demens av Naomi Feil. 

Validationsprincip nr. 1
Alla mycket gamla personer är unika och värdefulla.

Med detta menar Naomi Feil att vi tilltalar gamla människor på ett respektfullt sätt och behandlar varje person som en individ.

Hur tilltalar du de äldre personerna du möter i din vardag eller i ditt arbete?
Någon sa att ”det enda respektfulla sättet att tilltala en annan person är att använda det namn den är döpt till. Om personen vill bli tilltalad på annat sätt så säger personen till hur den vill bli tilltalad”.
Detta har jag själv testat flera gånger. Vid ett hembesök hos en man med demens som jag aldrig träffat förut (men jag hade bokat upp hembesöket på telefon med Olof Karlsson) sa jag:
”Hej, herr Karlsson, jag heter Maria Hedman Holmblad”.
Mannen tittade sig omkring och frågade mig (med en glimt i ögat) vem jag menade:
”Herr Karlsson var min pappa. Säg Olle till mig”.

När det är två personal som hjälper en person, har jag sett vid många tillfällen under mina år inom vården, att personalen pratar med varandra om saker de gjort under helgen eller att de säger till varandra: ”Tar du byxorna?” eller liknande. Detta kallas för att ”Prata över huvudet” på personen vi hjälper.

Om man tänker sig in i om det är jag som behöver ha hjälp med omvårdnaden och de som ska hjälpa mig inte kommunicerar med mig. Skulle jag då uppleva att personerna ser mig som en värdefull person?

Hur gör du? Pratar du OM eller MED personen i dess närvaro?