fbpx

När de 5 sinnena försämras, stimulerar och använder desorienterade äldre sina ’inre sinnen’. De ser med sin inre syn och hör ljud från det förflutna.

 

En person kan se med sitt ”inre öga” och hör ljud från det förgångna. Det finns en fysiologisk grund till den här principen: alla människor kan stimulera sensoriska minnen enbart genom att tänka på dem. Pröva att göra följande övning. Läs följande meningar, men låt varje mening sjunka in innan du fortsätter till nästa:

  • Tänk på senaste gången du kände doften av nybakade kanelbullar
  • Tänk på smaken av nypressad citronsaft
  • Tänk på ljudet av din mammas röst
  • Tänk på färgerna vid en solnedgång

Om du kan lukta, smaka höra eller se någon av dessa saker innebär det att du har stimulerat dina sensoriska minnen. Det här gör både du och jag, precis som alla andra människor när vi dagdrömmer eller när vi minns sånt vi har varit med om, både roliga och obehagliga situationer.

 

Eidetisk minnesbild – ”Inre ögat” – är knutet till verkliga upplevelser

En person med demens tolkar omvärlden på ett annat sätt än personer utan demens. De saknar också förmågan att förhålla sig till tidsperspektivet när det handlar om att skilja mellan dåtid, nutid och framtid. Deras förmåga att hålla kvar information i korttidsminnet är också kraftigt nedsatt. Detta leder till att de inte upplever tiden linjär som vi gör. När en person med demens tänker tillbaka på ett minne, upplever de minnet som att det händer nu. Detta kallas eidetisk minnesbild.

Minnena stimuleras av våra sinnesintryck. Det kan vara en skugga som blir av solljuset utifrån eller som blir av nedsatt syn. Det kan också vara en doft eller ett ljud (en röst) som väcker minnet. Inom Validationen pratar vi sällan om vanföreställningar eller hallucinationer. När personen ser eller hör saker som vi inte gör, accepterar vi detta som en del av deras personliga verklighet och förstår att de försöker möta sina mänskliga behov. Det handlar oftast om minnen eller rädslor som de har. Om de inte får stimulans utifrån, blir de mer försjunkna i minnen.
Naomi Feil uttrycker det:
Då närminnet sviker använder sig mycket gamla personer av tidiga minnen för att återfå balansen i tillvaron.
Då synen försämras använder de sin inre syn. Då de förlorar hörseln lyssnar de efter ljud från det förflutna.

Kvinna tittar ut

När desorienterade personer ser eller hör saker som vi inte gör, accepterar vi detta som en del av deras personliga verklighet och förstår att de försöker möta sina mänskliga behov.

Detta är viktig att komma ihåg: När Stina säger att hon ser eller hör någon eller någonting som inte finns där, har hon stimulerat syn- eller hörselminnet som del av den scen som hon spelar upp igen. Eftersom hon har släppt taget om dagens verklighet, har det förgångna blivit mer levande och Stina har ett behov av att dra sig tillbaka från vår verklighet eller återuppleva något från förr. När vi går in i ett möte med henne måste vi försöka förstå vart hon är just nu, möta henne där. Sedan är hon mer mottagliga för att följa oss i det vi vill hjälpa henne med.

Stina vill hem och sköta om sin trädgård

Stina bor på ett vårdboende. Det är juni månad och solen skiner. Morgon tv är på och där är det en trädgårdsexpert som pratar om hur du kan komponera dina blomkrukor på altanen.
Stina har packat sin väska. ”Nu ska jag åka hem. Jag måste hem nu! Jag har varit borta tillräckligt länge. Nu måste jag klippa gräset”.
Vårdpersonalen försöker övertyga Stina om att hon är hemma. Hon har bott på vårdboendet i flera år. Stina blir mer orolig och undrar vem som stulit hennes hus.
Personalen säger till sjuksköterskan att Stina måste ha något lugnande eftersom hon har såna vanföreställningar. Men är detta en vanföreställning?
Liknande situationer har jag fått berättat för mig vid många möten med både sjuksköterskor och omvårdnadspersonal i samband med utbildning och handledning genom åren.
Men enligt validationsmetoden är inte detta en vanföreställning.
Det du ska fundera på är vilken känsla eller behov Stina uttrycker.
Är hemmet eller trädgården en symbol för något annat?
Hemlängtan kan vara ett tecken på otrygghet. Hemmet och trädgården kan vara en längtan efter att ha något att göra. Eller längtar Stina efter ett tidigare liv när det var hon som hjälpte andra.
För att hjälpa Stina ska du utforska känslan/behovet.
Fundera också på:
Vad betyder ditt hem för dig?
Vad skulle du längta till om du var i Stinas situation?