fbpx

Validationsprincip nr. 4 – Grundläggande mänskliga känslor

Naomi Feil säger: Smärtsamma känslor, som uttrycks, erkänns och bekräftas av en lyssnare som man litar på, minskar. Smärtsamma känslor som ignoreras eller trycks ned kommer att öka i styrka.

Inom den humanistiska psykologin fanns bland annat Carl Jung som sa att ” katten som ignoreras blir en tiger.” Hur skulle du reagera om din bästa vän eller din partner ignorerade dig om du var väldigt ledsen eller arg? Hur gör du när en person med demens är ledsen, arg eller orolig? Här berättar jag lite mer om hur vi ser på detta inom Validationsmetoden.

De 11 Validationsprinciperna är grunden i det personcentrerade förhållningssättet i Validationsmetoden och är skapade av Naomi Feil. De hjälper oss att styra våra handlingar och avgör det bekräftande/validerande förhållningssättet. Vårt agerande i ett möte med en person med demens har sitt ursprung i principerna och stöder Validationsteknikerna.
De teoretiska utgångspunkterna i metoden är utformade av andra teoretiker och har anpassats för personer med demens av Naomi Feil.

Bild med text om smärtsamma känslor som blir erkända

Grundläggande mänskliga känslor

Vi har med oss de grundläggande mänskliga känslorna från vaggan till graven.  Ibland hör man personer som tror att när en person är svårt dement, så har inte personen längre några känslor. Det är helt fel. En person med svår demens får svårare att uttrycka sina känslor, så att vi som är runt omkring förstår. Då är det extra viktigt att vi är observanta på kroppsspråket.

Jag tänker bland annat på Margareta som var i den 4 fasen (Vegeterande). Hon var totalt tillbakadragen in i sig själv. Något som var väldigt tydligt var hur glad hon blev när maken kom och kramade om henne. Om vi personal kom för nära visade hon med hela kroppen att hon inte tyckte om detta.

I en del familjer är det inte ok att uttrycka känslor, t.ex. att gråta ut när man är ledsen. Då blir känslorna undertryckta och förr eller senare kommer de känslorna att ”bubbla upp igen”.
Som Validationsarbetare erkänner vi att desorienterade gamla personer fritt uttrycker känslor för att hela sig själva. Vi är öppna för alla känslor som uttrycks. Genom empati delar vi dessa känslor och uppmuntrar att de uttrycks.

Grundläggande mänskliga känslor

Ett exempel:

Stina gifte sig med sin stora kärlek Arne och de fick barn tillsammans. Arne drack mycket alkohol och utvecklade ett alkoholberoende. Han la stor del av familjens pengar på alkohol och Stina fick gömma pengar för att kunna köpa mat till barnen. Efter några år begick Arne självmord och lämnade Stina själv med barnen. Hon bet ihop och visade sig stark. Hon kämpade för att barnen skulle få det bra och hon hjälpte också sina föräldrar mycket.

I dag när hon är desorienterad, bubblar de undan tryckta känslorna upp. Stina gråter mycket och vill inte vara ensam. Ibland pratar hon om hur det var att ta hand om sina barn själv. Andra gånger pratar hon om vilken underbar man hon var gift med, men att alkoholen förstörde så mycket. Hon behöver uttrycka sin smärta varje dag och kan behöva göra det tills hon dör. Intensiteten i uttrycket kommer att dämpas i takt med att hon får tillfälle att uttrycka sig. Om hennes omgivning inte lyssnar på henne eller försöker stoppa henne, kommer känslorna att förbli undertryckta och orsaka mer smärta.

Ledsen kvinna