fbpx
I våras började jag skriva en bloggserie om Validationsprinciperna. Av någon anledning skrev jag inte om princip 8-11. Dessa tänker jag skriva de närmsta veckorna.
Som jag har berättat tidigare så beskriver Naomi det personcentrerade förhållningssättet i Validationsmetoden genom 11 principer.  Vårt agerande i ett möte med en person med demens har sitt ursprung i principerna och stöder Validationsteknikerna.⁠
Du kan se inlägget om alla Validationsprinciper här. När du klickar på rubriken till principen kommer du till en mer utförlig beskrivning av varje princip. Här beskriver jag Validationsprincip 8:  Personliga symboler, som desorienterade gamla personer använder, är människor eller saker (i nu tid) som representerar människor, saker eller föreställningar från det förflutna som är laddade med känsla.

Vad är en symbol?

En symbol är ett objekt eller en person i nutiden som representerar ett viktigt objekt eller en person från förr. Alla människor använder symboler. I dag är t.ex emojis vanligt och det är ju en typ av symboler. Mer traditionella exempel kan vara att ett rött hjärta symboliserar en toalett, en vit rock en läkare och en vigselring representerar kärlek och förtroende. Vi vet att ringen inte är vår partner, utan vi förstår att den representerar något. En person som har kognitiv nedsättning har ofta förlorat förmågan att skilja mellan symbolen och dess innebörd. Av den anledningen BLIR symbolen innebörden. Ringen blir alltså partnern. En gammal kvinna kysser och smeker sin vigselring som om den vore hennes man. 

Saker som symbol

För en person som alltid ansvarat för hushållets ekonomi är plånboken ofta en värdeladdad symbol. Det är därför viktigt att Kalle får ha kvar sin plånbok och även ha pengar i den. Om vi tar ifrån Kalle hans plånbok när han flyttar in på ett vårdboende, tar vi ifrån honom en stor del av hans självständighet som person. ”jag kan inte ens köpa min egen mjölk, sa en man till mig”. Att han inte behöver köpa egen mjölk hör inte dit.

Nycklar är också en viktig symbol för vissa personer. En husnyckel är symbol för att man har ett hem och trygghet. Bilnyckeln eller körkortet kan vara symbol för manlighet och att man är en chaufför.

Hos en person som är i en senare fas i sitt sjukdomsförlopp kan en vaggande rörelse vara ett sätt att trösta sig själv och ge en känsla av att personen sitter i mammas knä.

plånbok, nyckel och glasögon

Personer som symbol

En person som Stina möter idag, kan påminna henne om en person från tidigare i livet. Stina bemöter då personen som att det är personen från förr. Det kan innebära att Stina blir arg på mig, för något hon burit inom sig gentemot något en person från tidigare i livet gjort.

För ett antal år sedan var det en dam (Karin) som var helt övertygad om att Jag hette Maj-Britt och var hennes arbetskamrat på Försäkringskassan och vi hade varit goda vänner. Karin undrade hur det var med mina barn nuförtiden. Maj-Britts barn hade lekt med hennes son. Karin pratade ganska ofta med mig om detta. Ibland tog hon själv upp om något som hon och Maj-Britt gjort och jag frågade runt detta. Jag låtsades inte att jag var Maj-Britt och jag sa inte heller att det inte stämde. Utan vi pratade om hennes minnen från tiden när hon umgicks med Maj-Britt.

Symbolen har en mening

Alla personer som har demens använder inte symboler. Men om du möter en person som använder ett föremål eller en person som symbol, kan du försöka förstå vad symbolen står för. Ibland kan det vara svårt att komma fram till innebörden. Det viktigaste är att du är medveten om att symbolen är viktig och har en mening.