fbpx

Vilken drivkraft har du i ditt arbete? Vad är det som får dig att vilja göra ett bra jobb på din arbetsplats? Motivation behövs både för att påbörja en aktivitet och för att fortsätta med den, vare sig det är i arbetslivet, i klassrummet eller i löparspåret.  Men vad är drivkraft och vart kommer den ifrån?

Drivkraften består av två delar

Självförtroende och motivation är två faktorer som har mycket stor inverkan på en människas förmåga att prestera. Att stärka sitt självförtroende handlar i grunden väldigt mycket om att ge sig själv de bästa förutsättningarna. Har du frågat dig själv om du är på den rätta platsen just nu. Om du inte trivs i den miljö du befinner dig i, påverkar det ditt självförtroende väldigt mycket. Du ska befinna dig i en miljö där du kan maximera de positiva inslagen i ditt liv och få positiv feedback.
Men det räcker inte med självförtroende för att du ska göra ett bra jobb eller uppnå ett mål. Ett verktyg för att stärka din motivation är att gå till botten med vad som driver dig, att förstå din egen drivkraft. Varför har du valt det arbete du har? Vad är det som driver dig när det gäller fritidsaktiviteter, motionerande osv. När du förstå dig själv och dina val blir det lättare att acceptera dig själv.

Bok om drivkraft

Alva Appelgren (doktor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet) har skrivit boken Motiverad: Feedback, mindset och viljan att utvecklas. Det är en bok där du får ta del av forskning om de faktorer som påverkar om vi känner oss motiverade eller inte. Vad krävs för att vi ska anstränga oss och lägga ner tid på det mål vi har satt upp? Vad är det som gör att vi trivs på vårt arbete? Vilka förväntningar har vi på oss? Har feedback någon betydelse på drivkraften?

När det gäller olika sorters drivkrafter pratar man om yttre och inre motivation:
Yttre motivation t.ex. belöning, betyg, social påverkan, status, pengar. Vilken effekt yttre motivation får verkar bero på uppgiftens karaktär och personen som utför uppgiften.
Inre motivationen (meningsfullhet) ökar våra prestationer. Alva beskriver Deci och Ryans Självbestämmandeteorin. Teorin fokuserar på vad som gynnar inre motivation sett utifrån en persons behov. Enligt den teorin ökar chansen att vi ska känna inre motivation om tre huvudbehov uppfylls:
Behovet av att bemästra något – uppgiften anpassas utifrån förmåga och erfarenhet eller att vi känner att vi kan en sak och söker nya utmaningar.
Behovet av självbestämmande – kunna påverka sin egen situation.
Behovet av gemenskap – på en arbetsplats eller med familj.

 

Poddavsnitt om framgång

Jag lyssnar på många poddar där intressanta personer intervjuas. I somras hade Värvet ett specialavsnitt om bland annat motivation och drivkraft. Kristoffer Triumf presenterade olika klipp från sina intervjuer där man pratade både inre och yttre drivkrafter.
Petter berättade att hans passion och drivkraft var att skriva svenska texter. Han hade testat att göra en ”hit låt” utifrån vad han trodde att folk ville höra. Den låten blev ingen större hit och han tyckte inte om att spela den live.
Miriam Bryant berättade att hon haft en stor dröm sedan hon var 10 år- att få stå på scen med sin stora idol Håkan Hellström. När hon fått göra det så blev det som ett tomrum, för hon hade uppnått det största hon kunde drömma om.

Man pratade också om hur den yttre drivkraften kan påverka en person. Ett exempel:  andra är beroende av att en stjärna (t.ex. Avicii) genomför konserter, för görs inte konserterna har de andra ingen spelning. Då pressas stjärnan till att göra något mot sin vilja och detta kan göra att personen mår dåligt psykiskt.

Så kan det ju vara för dig eller mig också, att den yttre drivkraften gör att vi mår dåligt. Av den anledningen är det viktigt att du fundera på vilken drivkraft du har. Har du hittat arbetet som knappt känns som ett arbete, för att det är så kul? Ge inte upp letandet eller din utveckling.