fbpx

Allmänna villkor, Användarvillkor & Integritetspolicy

ALLMÄNNAVILLKOR

Senast uppdaterad 2023-08-25

Genom att du bokar och köper kurser eller tjänster via Maria Hedman Holmblad, binder du dig till följande villkor:

 1. Betalning för kurser och vissa tjänster sker antingen i förskott eller vid överenskommelse i efterskott genom fakturering. Ibland är annat överenskommet. Fakturering sker via Fortnox Finans från Maria Hedman Holmblad, Org.nr: 680724-6688. Har du valt att delbetala en kurs/program så måste tjänsten betalas till fullo även om du väljer att avbryta tidigare än den tid som gäller för programmet.
 1. Alla bokningar och betalningar är bindande med undantaget av punkt nummer sex (6) på denna sida eller vid sjukdom/skada där intyg av läkare kan ges eller motsvarande. Om sjukdom skulle uppstå så att kurstillfället ställs in, så bokas annat kurstillfälle in tillsammans med Maria Hedman Holmblad

3. Vi förbehåller oss rätten att ändra och att ställa in event, föreläsningar och tjänster, ändra på datum och tider på grund av exempelvis sjukdom. Sker detta så meddelas deltagarna/kunderna via uppgiven e-postadress vid dennes bokning.

4. Maria Hedman Holmblad ansvarar inte under några omständigheter för sjukdom, skador, ej uppnådda resultat eller dylikt i samband med deltagande i kurser eller vid köp av tjänster.

5. Vi sparar den information som du uppger vid anmälan. Om du av någon anledning har problem med detta ber vi dig kontakta oss.

6. Vi kan avböja din bokning av en kurs eller tjänst hos oss om Maria Hedman Holmblad anser att vi inte matchar varandra eller av annan orsak. Om det skulle hända får du hela den förskottsbetalda summan tillbaka. Det kan dock dröja upp emot en vecka innan du ser pengarna på ditt konto. Om du betalat en anmälningsavgift vid enskild coaching så är denna inte återbetalningsbar i det fall du ångrar dig.

7. Vi kan komma att fotografera, spela in ljud samt filma under vissa kurser och event tex vid kostnadsfria webinar och öppna föreläsningar. Dessa kan komma att användas vid marknadsföring av mina kurser och tjänster. Vill du inte förekomma på några bilder, höras i en ljudfil eller synas på filmer ber vi dig meddela oss detta via mail till maria@kunskapskalla.com.

8. Eventuella tvister sker i svensk rättegång och enligt svensk lag.

 

 

ANVÄNDARVILLKOR

Senast uppdaterad 2022-02-08

 1. INLEDNING

Välkommen till mariaskunskapskalla.com. Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen.

Information som tillhandahålls av oss på denna webbplats får endast användas för informationssyfte och för beställning av samt användande av våra tjänster. Genom användning eller nedladdning av material eller beställning av tjänster från denna webbplats accepterar du de villkor som anges nedan.

Vi kan ändra villkoren för webbplatsen och du uppmanas därför att löpande informera dig om från tid till annan gällande villkor för webbplatsen. Om du inte accepterar dessa villkor ber vi dig att inte nyttja webbplatsen.

För att bli kund hos oss behöver du vara 18 år.

 

 1. ÄGANDERÄTT TILL INFORMATION OCH MATERIAL

Såvida annat inte framgår av dessa Allmänna villkor är all information och allt material tillgänglig på denna webbplats vår egendom och otillåtet användande bryter mot detta avtal samt gällande svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter som inte uttryckligen upplåts enligt dessa Allmänna villkor är förbehållna oss.

3. VARUMÄRKEN

Såvida annat inte framgår av dessa Allmänna villkor får varumärken (Maria Hedman Holmblad, Marias Kunskapskälla) på webbplatsen endast användas efter skriftligt godkännande från oss.

Såvida annat inte uttryckligen medges i dessa Allmänna villkor eller annat skriftligen avtalas, upplåts inte genom denna webbplats någon licens, nyttjanderätt eller annan rättighet till patent, varumärken eller upphovsrättsligt skyddat material som tillhör oss eller annan.

4. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

För att göra denna webbplats så serviceinriktad som möjligt kan vi komma att inkludera länkar till andra webbplatser på Internet. Dessa webbplatser ägs och drivs av andra parter och vi lämnar inga som helst garantier och är inte ansvariga för tillgängligheten till eller innehållet i sådana webbplatser. En länk från vår webbplats är inte någon indikation på att vi står bakom sådan tredje part eller dess webbplats.

5. INFORMATION SOM LÄMNAS TILL OSS

Alla synpunkter, information, kommentarer, material och liknande som skickas till oss genom eller på annat sätt hänförlig till denna webbplats utanför särskilda uppdrag skall anses vara konfidentiell och vår egendom. Genom att skicka sådan information till oss överlåter du kostnadsfritt äganderätten till sådant material och medger att vi kostnadsfritt kan använda sådan information på sätt som vi önskar även i kommersiellt syfte.

6. FRISKRIVNING

Varken vi eller våra anställda, agenter, distributörer, samarbetspartners och liknande är ansvariga för skada eller förlust hänförlig till information på denna webbplats. Du kan således inte framställa några som helst krav gentemot oss för innehållet på denna webbplats. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Allmänna villkor utan föregående meddelande. Du är ansvarig för att löpande kontrollera dessa villkor som är gällande för dig när du använder webbplatsen.

Vi gör allt vi kan för att hålla webbplatsen igång utan avbrott. Vi ansvarar dock inte för, och kommer inte att hållas ansvarig för, om webbplatsen skulle vara otillgänglig på grund av tekniska problem bortom vår kontroll.

7. RESTRIKTIONER

Du får ladda ner information från vår webbplats för ditt eget personliga bruk men inte använda det i något kommersiellt syfte, som t.ex. vidareförsäljning eller inom kommersiell verksamhet.

Misstanke om otillåten användning av denna webbplats, kopiering eller plagiat innebär direkt avstängning från tjänsten utan återbetalning. Ärendet lämnas till advokat för vidare process med eventuellt yrkande på skadestånd.

8. UPPHÖRANDE AV ACCESS/AVTAL

Vi äger efter eget gottfinnande säga upp eller stänga av din tillgång till hela eller delar av denna webbplats oavsett anledning.

Om avtal med dig sägs upp eller annars upphör att gälla så skall restriktionerna gällande användandet av denna webbplats och ovannämnda friskrivning samt regler om lagval och tvistlösning enligt nedan fortsätta att gälla trots att övriga delar av avtalet upphör att gälla.

9. LAGVAL OCH TVISTLÖSNING

Eventuella tvister sker i svensk rättegång och enligt svensk lag.

10. PERSONUPPGIFTER/COOKIES

Vi tillhandahåller särskild information om hur personuppgifter och cookies hanteras och du uppmanas att läsa denna information.

11. FULLSTÄNDIG REGLERING

Om någon del av detta avtal skulle anses ogiltigt, olagligt eller annars inte verkställbart skall sådan bestämmelse ses som en separat del och övriga delar av avtalet gälla på oförändrade villkor. Om något annat inte har avtalats skriftligen med er, innehåller detta avtal de fullständiga villkoren mellan dig och oss.

INTEGRITETSPOLICY

Senast uppdaterad 2022-02-08

  1. ANSVAR ÖVER UPPGIFTER SOM SAMLAS IN

  För Maria Hedman Holmblad (680724-6688) är Maria Hedman Holmblad ansvarig för insamlandet av personuppgifter.  Kontaktas på 076-130 77 48, via mejl mariahedmanholmblad@gmail.com eller post: 

  Maria Hedman Holmblad

  Bryggargatan 9

  693 31 Degerfors

   

  1. RÄTTSLIG GRUND FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

  Maria Hedman Holmblad lagrar personuppgifter i enlighet med nedan nämnda lagar och regler. Det innebär att vi har en rättslig förpliktelse att lagra vissa personuppgifter. 

  Bokföringslagen (7 kap. 2 § BFL) ställer krav på arkivering av räkenskapsinformation i sju år.

  Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer krav på arkivering av dokumentation i minst fem år och högst tio år. (OBS – 7 § Besked om att personuppgifter behandlas enligt 4 kap. 2, 3 eller 6 § och om att sådana uppgifter lagras enligt 3 eller 4 § får inte lämnas ut till den registrerade)

  Branschstandarden Svensk standard för redovisningstjänster, REKO, ställer krav på arkivering av dokumentation av redovisningen i tio år, vilket motsvarar preskriptionstiden i skadeståndsärenden.

  Dessutom använder vi oss av samtycke och avtal som rättslig grund för registrering av personuppgifter.

   

  1. HUR OCH VAR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER

  Genom avtal med befintliga kunder samt information som lämnas av kunder via mejl eller appar för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag gentemot kund.

  Via offentliga register.

  Formulär på webbplatsen för anmälan till nyhetsbrev (Mailerlite och New Zendler).

  Via chatt, kontaktformulär och/eller kommentarsfält på webbplatsen (Oderland med vald data region Europa).

  I Google Workspace med vald dataregion Europa.

  I bokföringsprogrammet Fortnox.

   

  1. VILKA UPPGIFTER SOM SAMLAS IN – OCH HUR LÄNGE

  Maria Hedman Holmblad samlar in uppgifter om 

  • kunder
  • kunders kontakter (anställda, leverantörer, kunder)
  • potentiella kunder
  • medarbetare
  • leverantörer
  • övriga kontakter

  Vi går igenom personuppgifter regelbundet (med hjälp av en rutin inlagd för detta kvartalsvis och som allra minst årligen). När en kund eller ett kunduppdrag avslutas, lägger vi in en påminnelse om att ta bort uppgifterna efter 10 år.

   

  1. VAD ANVÄNDER VI PERSONUPPGIFTERNA TILL
  • Hantera kunduppdrag samt för kontakter med kund.
  • Planering och uppföljning av uppdrag.
  • Fakturering.
  • Skicka nyhetsbrev till kunder och övriga intresserade.
  • Användning av digitala tjänster för onlinemöten, webinars, bokning av mötestider samt chatt via webbplatsen.

   

  1. HUR SKYDDAR VI PERSONUPPGIFTERNA

  Medarbetare får endast ta del av de kunders personuppgifter som de har ansvar för.

  Vi använder olika lösenord till alla tjänster och har en rutin för att regelbundet byta dessa.

  Tvåfaktorsautentisering är alltid aktiverat när det finns tillgängligt.

   

  1. AVPRENUMERERA

  Vill du inte längre ha våra nyhetsbrev så kan du avprenumerera i något av de mejl du redan fått eller så skickar du ett mejl till mariahedmanholmblad@gmail.com med den eller de e-postadresser du vill att vi tar bort ur systemet.

   

  1. COOKIES

  Webbplatsen Mariaskunskapskalla.com använder cookies för att ge dig tillgång till olika funktioner på webbplatsen, förbättra din användarupplevelse och för att följa upp webbplatsens besökstrafik. 

  Cookies utgörs av små textfiler som innehåller data som lagras på besökarens dator. Till och från efterfrågar webbplatsen data från de cookies du har lagrade på sin dator. Vi använder även spårnings- och analysverktyg som hanteras av tredje part, där de i enlighet med GDPR är ansvariga för insamlandet av informationen. 

  Om du vill undvika att cookies används kan du via inställningar i webbläsarens säkerhetsalternativ under sekretessinställningar ändra så att webbläsaren inte tar emot några cookies alls, eller så att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på din dator. Du har även möjlighet att via din webbläsare acceptera enbart sessions-cookies samt att avlägsna tidigare lagrade cookies. Om du väljer att inte acceptera cookies kommer du tyvärr inte att kunna använda vitala funktioner på vår webbplats, som exempelvis inloggning och betalningar via webbplatsen.

   

  1. TA DEL AV DINA REGISTRERADE UPPGIFTER

  Du kan när du vill begära att få ta del av den data vi har om dig i våra register och hur dina uppgifter används. Vi kommer då att ge dig en utskrift av dina personuppgifter i pdf-format. Om informationen som är registrerad är felaktig har du rätt till rättelse. Du har även rätt att be att återkalla ditt samtycke och få din information borttagen (med undantag för personuppgifter som berörs av ovan nämnda lagar). Kontakta oss via Mariaskunskapskalla.com med ditt ärende. 

  Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att sluta samla in eller behandla dina personuppgifter. Det kan hända att vi då kanske inte kan tillhandahålla avtalade produkter eller tjänster till dig, och du kan inte hålla oss ansvariga för det.