fbpx

Mina

 

 

Utbildningar

På ett inspirerande och pedagogiskt sätt berättar jag om hur man kan utveckla den personcentrerade vården av personer med demens. Jag delar med mig av mina egna erfarenheter och ger konkreta tips på hur ni kan utveckla relationerna med personer som har demens.

Introduktion i Validationsmetoden ges från en ½ dag till 2-dagar.

Detta är en utbildning som inte leder till certifiering, som varierar från några timmar till några dagar. Utbildningen kan skräddarsys efter dina specifika behov. I utbildningen får du lära dig grunderna i metodens personcentrerade förhållningssätt och grundläggande färdigheter för att förbättra kommunikationen med personer som har Alzheimers och relaterade demenssjukdomar.

Olika Certifieringsnivåer i Validationsmetoden Utbildningar i Validation/ Feilmetoden® är godkända av VTI (Validation Training Institute). Det finns 4 certifieringsnivåer. Varje nivå bygger på erfarenheter och kunskaper från föregående kurs.

Validationsarbetare (individuell Validation) Löper under c:a 1 år, 10 heldagar, några i block. Under utbildningstiden skall personer i de fyra desorientering/ demensfaserna följas med livsberättelser, daganteckningar och filmer. Kursdeltagarna arbetar praktiskt mellan kursdagarna. Tillgång till lärare för handledning och feed-back under hela kursen. Certifiering består av skriftlig tentamen, en praktisk del med film eller ”live”, amt färdigställd dokumentation.

Gruppledare i Validation Består av 7 heldagar under c:a 10 månader. Deltagarna leder under sin utbildningstid en Validationsgrupp och får dessutom handledning mellan utbildningsdagarna. Certifiering består av skrivning, en film med gruppvalidation samt fullföljd dokumentation.

Validationslärare
Två teoretiska block (fyra dagar). Varje deltagare skapar dessutom sitt eget personliga plan för att utveckla de färdigheter som behövs. En skrivning görs och därpå följer ett co-lärarskap – under en hel grundutbildning, med handledning – innan deltagaren kan erhålla sitt lärarcertifikat .

Master i Validation:  utbildar och stödjer Validationslärare, granskar och godkänner läroplaner och är också medlem i VTIs utbildningskommité

 

”Var en mycket bra och givande utbildning i Validation. Jag har fått mer kunskap om hur jag ska förhålla mig med personer som har demens, för att de ska ha det bra och må bra”.

 

 

Skräddarsyr

Utbildningens innehåll och längd anpassas efter önskemål från beställaren.

Exempel på innehåll:

  • Vilka är de vanligaste demenssjukdomarna och hur kan det påverka personens vardag.
  • Bemötande och kommunikation med personer med demens och hur man kan skapa en fin relation med personen och må bra själv. Här ges en förståelse för beteenden som i många avseenden kan vara svåra att acceptera för de närstående och värdet av en så god relation som möjligt
  • Anpassade diskussioner utifrån gruppens funderingar och behov. Det kan gälla:

– Att nå personen med det du vill säga

– Att undvika en konfliktsituation

– Att möta personen som känner sig orolig eller ledsen

– Att bli bättre på att förstå personen och locka fram personens motivation.

Mitt mål är att hjälpa dig att känna ökad glädje i dina möten med personer som har demens.

Genom ökad kunskap och självreflektion kommer du att känna en annan trygghet i dina möten och en kraft som ökar din kreativitet och glädje.

 

 

handledning i grupp