Länkar

 

3E0CDE27-5B70-45A3-81C0-7F23BE12688B
Foto: Maria Hedman Holmblad

 

http://schwarz-vado.com/
Rita Schwarz är lärare i Validationsmetoden.

https://vfvalidation.org/
(Validation Training Institute). Naomi Feils hemsida. Där finns information, historik och länkar (engelsk sida)

http://vfvalidation-europe.com/
European Validation Association är en europeisk förening för bland annat validationslärare. Här finns information om vart i Europa det finns utbildade i metoden och mer information om vad som händer i Europa. (Engelska i dagsläget, men ska bli på olika europeiska språk)

https://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Handledning-i-Omvardnad-sektion-inom-Svensk-sjukskoterskeforening-HiO/
Handledning i omvårdnad. Här kan du läsa mer om vad detta är och vad jag utgår ifrån i min handledning

https://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Nationellt-natverk-for-demenssjukskoterskor/
Nationellt nätverk för demenssjuksköterskor. Lite information om vad som händer på demensområdet i Sverige

http://dementia.stir.ac.uk/blogs
En blogg från Dementia Services Development Centre, Sterling Här hittar du mycket lärorikt om demens. (engelska, men går att ändra till norska)

https://www.alz.co.uk/
Alzheimer’s Disease International. Engelsk webbsida om Alzheimers. (Engelska)

http://www.demenscentrum.se/
Svenskt Demenscentrum (SDC) arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet. Denna byggs kontinuerligt upp för att samla och sprida information.

http://www.aldreicentrum.se/
Äldre i Centrum är en nationell tidskrift för forskning om äldre och åldrande. I fyra nummer per år presenteras aktuella rön inom medicin, psykologi, omvårdnad, sociologi och socialt arbete med mera – alltid i en populärvetenskaplig form. Tidskriften fungerar som en bro mellan forskare och praktiker på olika nivåer inom äldreomsorg och äldrevård men riktar sig också till en intresserad allmänhet.

http://www.alzheimersverige.se/
Alzheimer Sverige är en rikstäckande patient- och anhörigorganisation för människor med svåra kognitiva hjärnsjukdomar samt deras anhöriga.

http://www.demensforbundet.se/
Demensförbundet är ett handikappförbund som arbetar för att förbättra förhållandena för personen med demens och dennes anhöriga

https://modernarbetsteknik.se/     Genom utbildning i ergonomiskt riktiga arbetsprinciper förebyggs och minskas arbets- och belastningsskador. Med rätt kunskap och rätt teknik ökar också individens trygghet och säkerhet, både fysiskt och psykiskt.

 

 

 

%d bloggare gillar detta: