Validationsmetoden®

Validation® är en metod som utvecklats av Naomi Feil för att kommunicera med och hjälpa desorienterade mycket gamla personer, ofta diagnostiserade Alzheimersliknande demens. Det är en personcentrerad metod som hjälper till att minska stress och öka livskvalitet och glädje hos den desorienterade personen.

Metoden är byggd på ett empatiskt förhållningssätt och en helhetssyn på individen. När du ”går i den andres skor” och ”ser genom deras ögon”, kliver du in i den desorienterade mycket gamla personens värld och förstår innebörden av deras ibland bisarra beteende. Teorin i metoden beskriver att många mycket gamla desorienterade personer som är i slutskedet av livet, försöker lösa oavslutade frågor för att dö i frid. Deras slutliga kamp är viktig och vi, kan hjälpa dem. Du erkänner personens känslor som sanna, att det är en personlig syn på världen. Detta gör vi genom att vara lyhörda och bekräfta den gamla personens uttryck och känslor. Att ge stöd i dennes ”verklighet” möjliggör att vi hjälper personen att kanalisera och uttrycka det hon behöver få sagt i livets sista skede och att minska socialt avvikande beteende (sk. BPSD symtom).

Genom att vi använda Validationsmetoden kan vi erbjuda den gamla desorienterade personen att uttrycka det de måste uttrycka, verbalt eller icke verbalt, att uttrycka behov och känslor som tryckts undan i åratal. Den ofta intensiva känslan kan lätta och personerna kommunicerar mer och blir mindre benägna att dra sig tillbaka i ytterligare stadier av desorientering. Med Validationsmetoden får vårdpersonal och anhöriga nya insikter, bättre relationer och mer glädje i samspelet med desorienterade personer.

Validationsmetoden har tre grundläggande komponenter:
ValidationsmetodenTeoretiska grundantaganden bland annat om att mycket gamla personer kämpar för att lösa oavslutade livsfrågor före sin död. Naomi har också utvecklat metoder för att kategorisera beteenden och dela in de desorienterade äldre-äldre i fyra faser. Dessa faser kan identifieras genom fysiska och psykologiska karaktäristika.
Fas 1: Malorienterad – delvis och olyckligt orienterad till verkligheten
Fas 2: Tidsförvirrad – förlust av kognitiv förmåga
Fas 3: Upprepade rörelser – rörelser och ljud ersätter talet
Fas 4: Vegeterande – totalt tillbakadragande in i sig själv

Empatiskt förhållningssätt som respekterar och värderar mycket gamla människor utan att döma och en helhetssyn på individen som beskrivs i Validationsprinciperna som grundar sig i humanistisk psykologi.

Specifika tekniker som omfattar verbal och icke verbal kommunikation samt sinnes- och minnesstimulering som kan användas både individuellt och i grupp, baserat på individens behov och hans eller hennes fas.

 

%d bloggare gillar detta: