fbpx

Metod

 

 

Validation®

Validation® är en metod som utvecklats av Naomi Feil för att kommunicera med och hjälpa desorienterade mycket gamla personer, ofta diagnostiserade Alzheimersliknande demens. Det är en personcentrerad metod som hjälper till att minska stress och öka livskvalitet och glädje hos den desorienterade personen.

Validation kan användas av alla personer som möter en person med demens, dvs både anhöriga och vårdpersonal

Metoden är byggd på ett empatiskt förhållningssätt och en helhetssyn på individen. När du ”går i den andres skor” och ”ser genom deras ögon”, kliver du in i den desorienterade mycket gamla personens värld och förstår innebörden av deras ibland bisarra beteende. Genom verbala- och icke verbala kommunikationstekniker hjälper vårdaren personen att uttrycka det personen vill ha sagt.

Med Validationsmetoden får vårdaren nya insikter, bättre relationer och mer glädje i samspelet med desorienterade personer.

Minskar stress och ökar livskvaliteten

 

Det är en personcentrerad metod som hjälper till att minska stress och öka livskvalitet och glädje hos den desorienterade personen.

Metoden är byggd på ett empatiskt förhållningssätt och en helhetssyn på individen. När du ”går i den andres skor” och ”ser genom deras ögon”, kliver du in i den desorienterade mycket gamla personens värld och förstår innebörden av deras ibland bisarra beteende.

Teorin i metoden beskriver att många mycket gamla desorienterade personer som är i slutskedet av livet, försöker lösa oavslutade frågor för att dö i frid. Deras slutliga kamp är viktig och vi, kan hjälpa dem.

Du erkänner personens känslor som sanna, att det är en personlig syn på världen. Detta gör vi genom att vara lyhörda och bekräfta den gamla personens uttryck och känslor. Att ge stöd i dennes ”verklighet” möjliggör att vi hjälper personen att kanalisera och uttrycka det hon behöver få sagt i livets sista skede och att minska socialt avvikande beteende (sk. BPSD symtom).

Genom att vi använda Validationsmetoden kan vi hjälpa den gamla desorienterade personen att uttrycka det personen måste uttrycka, Det handlar ofta om att uttrycka behov och känslor som tryckts undan i åratal.

Den ofta intensiva känslan kan lätta, personen kommunicerar mer och blir mer social. Med Validationsmetoden får vårdpersonal och anhöriga nya insikter, bättre relationer och mer glädje i samspelet med desorienterade personer.

 

 

Tre grundläggande komponenter

 

Validationsmetoden
Teoretiska grundantaganden bland annat om att mycket gamla personer kämpar för att lösa oavslutade livsfrågor före sin död. Naomi har också utvecklat metoder för att kategorisera beteenden och dela in de desorienterade äldre-äldre i fyra faser. Dessa faser kan identifieras genom fysiska och psykologiska karaktäristika.

Fas 1: kommunicerar bra, är mestadels orienterad.
Fas 2: kommunicerar, lever mestadels i sin egen verklighet
Fas 3: Kommunicerar fortfarande, stänger ofta in sina behov och känslor
Fas 4: kommunikationen är knappt märkbar, är helt innesluten i sig själv

Empatiskt förhållningssätt som respekterar och värderar mycket gamla personer utan att döma och en helhetssyn på individen som beskrivs i Validationsprinciperna som grundar sig i humanistisk psykologi.

Specifika tekniker som omfattar verbal och icke verbal kommunikation samt sinnes- och minnesstimulering som kan användas både individuellt och i grupp, baserat på individens behov och vilken fas personen är i.

Boild på Naomi Feil

Naomi Feil

Metodens Grundare Naomi Feil, föddes i Munchen 1932 och kom som liten till USA med sin familj. Hon växte upp vid ett seniorboende, Montefiore i Cleveland, Ohio.

Naomi och hennes familj lämnade Tyskland när hon var 4 år, och hon växte upp på Montefiore Home for The Aged in Cleveland.  Föräldrarna var pionjärer i rehabiliteringsarbete. Pappan var föreståndare och psykolog, mamman var socialarbetare och ledare för det sociala arbetet vid hemmet.

”Mitt grundarbete var inom psykologi och min examen var i grupparbete”, säger Feil i en intervju jag läst. Efter sin masterexamen (1963) i socialt arbete vid Columbia University i New York började, återvände Naomi till Montefiore och började arbeta med samma människor som hon hade vuxit upp med. Då fanns det ingen förståelse för Alzheimers sjukdom och hur den förändrar hjärnan. ”De kallades” senila ”och” dementa”, säger Feil. ”De fick chockbehandlingar.”

Efter  Under nära 20 år (1963 – 1980) arbetade hon med att utveckla sin metod inom validation.

Metoden blev ett svar på det missnöje hon känt inför de traditionella metoder som vid den tiden användes i arbetet med mycket gamla, desorienterade personer.

Under åren har Naomi Feil skrivit en rad böcker om metoden. 1982 kom den första boken ”Validation/Feilmetoden”, som reviderats och tryckts i nytappning 2015. Förutom hennes andra bok om Validationsmetoden ”The Validation Breakthrough” som reviderades 2002, har Naomi Feil publicerat ett flertal artiklar och producerat 9 prisbelönta filmer om Validationsmetoden.

Mrs. Feil är internationellt uppmärksammad för sitt arbete med äldre personer och är en av de mest eftertraktade föreläsare inom området. Mer än 30 000 boenden i USA, Canada, Europa och Australien arbetar med Validationsmetoden och närmre 100 000 vårdpersonal och anhöriga har närvarat vid hennes workshops i Nordamerika, Australien, Europa och Japan.

 

Naomi i Sverige

 

Naomi Feil kom till Sverige i början av 90-talet, inbjuden till Örebro för att hålla sin första workshop. Rita Schwarz, som då var chef vid den sociala verksamheten Ersta diakonisällskap i Stockholm, var på Naomis workshop.

Rita pratade med Naomi om hur man kunde arrangera utbildning i Sverige. Detta möte blev startskottet till ett samarbete, som möjliggjorde, att de första Validationsarbetarna i landet kunde utbildas. Samarbetet ledde till att en 5 personer (av de första tjugofem Validationsarbetarna), kunde erhålla certifikat som gruppledare och lärare 1997.

Naomi Feil har varit i Sverige vid flera tillfällen. Hon har även varit i Karlskoga vid 2 tillfällen, då jag höll i arrangemangen.

Maria och Naomi sitter och pratar