fbpx

Symtom vid demens

Det finns många sätt att beskriva hur de kognitiva nedsättningarna påverkar personen som får det. När jag föreläser brukar jag prata om fysiska och sociala förluster. Jag fick inspiration till att skriva om detta på ett annat sätt när jag såg en bild på nätet. Där utgick man från att en person som har alzheimers får 5 symtom som börjar på A. De symtomen är Afasi. Anomi, Apraxi, Agnosi och Amnesi. Jag kommer skriva om de här symtomen i 3 delar. Jag börjar här med Afasi och Anomi.

Afasi

Afasi är en försämrad förmåga att använda språket, orsakad av en skada på hjärnan. Kommunikationssvårigheterna, som ses vid Alzheimers sjukdom eller vaskulär demens kan påverka både personens förmåga att prata (expressiv afasi = det personen uttrycker) och ta emot språk (Impressiv afasi = bearbeta det personen hör). Det är viktigt att veta att det inte är personens hörsel som påverkats. När personen inte svarar dig eller svarar fel, hjälper det inte att tala högre med personen.

Expressiv afasi

Den expressiva afasin ser mycket olika ut från person till person. Vanliga symtom är:
 • Automatiskt tal – En person som fått afasi kan ofta säga några ord som fastnat. Dessa ord är så kallade överinlärda och sitter i de djupare hjärnstrukturerna och berörs därför inte av hjärnskadan. Det kan handla om hälsningsfraser,  svordomar, veckodagar, kända sångtexter osv.
 • Verbal amnesi – man glömmer bort ord.
 • Perseveration – man upprepar sig. Personen kan t.ex. fråga ”Vad sa du?” om och om igen, fast personen hört bra vad man sagt. En annan typ av perseveration är när man fastnar i ett ljud rent motoriskt.
 • Ekolali – tvångsmässiga upprepning av vad någon annan har sagt.
 • Parafasier – ett ljud eller ett ord byts ut mot något annat ljud respektive ord.
 • Neologismer – när man ska använda ett substantiv så säger man istället ett ord som för andra är helt oförståeligt.
 • Agrammatism/dysgrammatism – man använder sig inte av korrekt ordföljd och talet saknar grammatiska småord och böjningar.
 • Dysprosodi – avvikande betoningar, satsmelodi och talrytm.
 • Mutism – stumhet, man får inte fram någonting alls som liknar ett språk.
Afasi är ett symtom vid alzheimer

Impressiv afasi

Impressiv står för det som går in i öronen. Personen har stora problem att förstå vad som sägs. Eller har svårt att förstå flera ord, i långa eller korta meningar. Fundera på detta: Förstår personen innebörden på lite svårare ord? Om man får en lång mening, hänger man med då? Om man får flera uppmaningar på en gång, förstår man då vad man skall göra? Symtom på detta kan vara att personen:
 • Missuppfattar vad som sägs
 • svarar inte på en fråga eller svarar fel.
 • Nickar för att dölja att han/hon inte förstår eller svara ”Jag vet inte”, ”Jag bryr mig inte” eller ”Du väljer”
 • Blir orolig i miljöer med många personer, eftersom personen inte kan filtrera alla ljud och det som sägs.

Strategier för att stödja en person med afasi.

 • Ge personen tid att bearbeta vad som sagts och att formulera ett svar. Detta kan ta lång tid för personen. Ha tålamod och vänta innan du fortsätter att prata.
 • Prata kortfattat. Hoppa över bakgrundsberättelsen och kom till punkten!
 • Lyssna och fokusera på personen när hon/han säger något. Ofta kan du förstå vad personen menar om du är lyhörd för kroppsspråket t.ex.
 • Undvik öppna frågor. Ge alternativ istället. Säg: ”Vill du ha en yoghurt eller gröt?”, istället för att fråga ”Vad vill du ha till frukost?”
 • Omformulera och upprepa det personen säger för att visa att du försöker förstå.
 • Använd kroppsspråket när du pratar med personen. Förstärk dina ord med att visa med rörelser vad du menar. Peka mot det håll du vill att personen ska gå; räck ut händerna och dra dem åt dig när du vill att personen ska stå upp; Visa ett glas med vatten när du vill att personen ska dricka.
 • Var detektiv. Kan personen vara hungrig när de sväljer och tar tag i magen?

Anomi

Anomi

Anomi hör till afasin, men ibland omnämns det som ett eget symtom. Anomi betyder ”utan namn” och yttrar sig som ordglömska dvs. personen har svårt att benämna saker t ex livsmedel (på matbordet i samband med måltid). Personen har svårt att hitta ordet. En frisk person kommer att komma på ordet efter en stund. För personen med demens kommer det ordet vanligtvis inte. Ett exempel är Stina som tvättar sig. Hon har kanske inga problem att genomföra sin morgonhygien. Men när hon letar efter tvålen säger hon inte ”Var är tvålen?”, utan kanske ”Var är … um … um … tvätt?” Stina vet vad hon behöver och har rätt idé om vad saken gör (dvs. tvätta) men kan inte hitta rätt ord. Istället ersätter hon med det första hon kommer på genom att be om ”tvätt”.

Strategier för att stödja en person med anomi

 • Ge Stina tid – ibland kommer rätt ord att komma, särskilt om hon inte känner sig pressad.
 • Om hon inte hittar rätt ord, hjälp till. Titta på gesterna hon använder. För exemplet ovan kanske hon pekar på handfatet där tvålen brukar finnas.
 • Om du har ställt en fråga, till exempel ”Vad vill du ha för blus?” och hon inte hittar rätt ord, öppna skåpet och visa vad som finns så kan hon peka på det.
Som du ser yttrar sig afasin på många olika sätt. Jag har skrivit upp symtomen på Afasi och försökt att beskriva detta. Afasi yttrar sig olika beroende på vilken typ av demenssjukdom personen har. Det kan vara bra att veta att allt handlar om afasi. Det är viktigt att du har tålamod med personerna och inser att detta är inget personen kan påverka och det kommer inte försvinna. Vi kan underlätta för personerna genom att lära oss olika strategier för att kommunicera med en person som har afasi. Ju mer du lär dig om att möta en person som har kommunikationssvårigheter, desto mer kompetent kommer du att känna dig och för min del ökar glädjen av samtal med en person som har svårigheter när jag förstår mer vad det beror på. Samtidigt så känner sig personen mer bekräftad.