fbpx
Validationsprincip 11

Validationsprincip 11

Validationsprincip 11: Händelser, känslor, färger, ljud, dofter, smaker och bilder skapar känslor, som i sin tur väcker liknande känslor upplevda i det förflutna. Gamla människor reagerar i nutid på samma sätt som de gjorde i det förflutna. De 11...
Validationsprincip 10

Validationsprincip 10

När de 5 sinnena försämras, stimulerar och använder desorienterade äldre sina ’inre sinnen’. De ser med sin inre syn och hör ljud från det förflutna.   En person kan se med sitt ”inre öga” och hör ljud från det förgångna. Det finns en fysiologisk...
Validationsprincip 9

Validationsprincip 9

I det här inlägget fortsätter jag att berätta om validationsprincip 9 ”Desorienterade gamla personer lever på många nivåer av medvetande, ofta samtidigt”.  Du får veta vad Naomi menar med detta och varför vi aldrig ska ljuga i möten med en person som har...