fbpx

 

Du kan aldrig förändra någon person än dig själv!

Det är en gammal sanning som jag lärt mig både genom utbildningar och min livserfarenhet:  – Jag kan inte förändra andra människor oavsett hur mycket jag vill, oavsett hur mycket bättre det skulle vara för oss båda. Det är lika sant för min man som för äldre personer som lever med demens. Och det är sant för dig också. Jag kan inte ändra dig med det här inlägget eller med mina utbildningar. För att förändras så måste du ta till dig ny information, reflektera över det och sedan tillämpa det. Så det är du som måste göra jobbet.

 

Vems behov är viktigast i personcentrerad omvårdnad?

Jag träffar många som på olika sätt möter personer med demens och ibland kan jag läsa inlägg på sociala medier, där detta tema kommer upp: Vi vill att personerna med demens ska lugna ner sig, ta ett bad, äta sin mat, sluta skrika eller argumentera. Jag vill säga till var och en av dem – jag vet hur du känner. Jag har varit där. Ja, att ta ett bad är viktigt, att äta mat är nödvändigt, att ha en lugn arbetsmiljö är trevligare MEN det är vårdarens behov och inte nödvändigtvis behovet hos personen med demens. Personerna som vi möter inom vården har också behov och ofta har dessa behov företräde framför vårdarens. När det uppstår konflikter känner sig båda parter arga och frustrerade.

 

Äldre man vid ett bord

Ett exempel

John är en 87-årig man som bor ensam och är stolt över sin självständighet. De senaste 10 åren har hans minne försämrats, men han erkänner det inte. Istället skyller han det på personerna omkring honom. John tyckte om sitt arbete och undervisade i grundskolan i över 35 år. Han tyckte inte om att bli tvingad att ta pension. Av den anledningen blev han volontär i en hjälporganisation för barn, men efter några år slutade de höra av sig till honom. Han fortsatte att ringa upp dem varje vecka för att fråga hur han kunde hjälpa till. 

John har daglig hjälp från hemtjänsten. Kristina som arbetar som undersköterska kommer till John för att hjälpa honom med morgonmedicinen. Han är inte så intresserad av det Kristina talar om, för han vill ringa till hjälporganisationen för att höra vad de ska hitta på idag. Om Kristina inte inser Johns behov av att få hjälpa till, bekräftar att han gjort ett bra arbeta som lärare (behov av uppskattning) och genom detta hjälper John att känna sig värdefull, kommer det att bli en konflikt.

Viktigt att tänka på

För att verkligen hjälpa personen med demens måste du först veta vilket som är ditt behov och den andre personens behov. I exemplet så är Kristinas behov att ge John hans mediciner, så hon kan gå till nästa person som också ska ha sina mediciner. Johns behov är att känna sig betydelsefull. Kristina måste då stanna upp och lägga sitt behov, tankar och känslor åt sidan genom att centrera sig och möta John där han är. Hon fokuserar noga på honom, observerar vad som händer och kalibrerar sig till de känslor hon observerar. Sedan utforskar hon hans behov med respekt, integritet och hjälper den andra att känna sig värdefull.  Kristina kan t.ex. fråga John hur det var att arbeta som lärare. Om det alltid var roligt. Vad han tyckte var roligast.

Kristina måste alltså ändra sitt sätt att bemöta John för att undvika en konflikt i situationen. Det är bara genom att möta personens behov som vi som vill hjälpa dem kan nå våra mål.