fbpx

Vad betyder ”Validera”?

Att Validera, betyder att göra giltig, göra gällande; bekräfta. Ordet används när man t.ex. Validerar enkäter till forskning, man bekräftar att enkäten mäter det som är tänkt att det ska mäta. Men man kan också bekräfta känslor genom att lyssna på vad den andra personen säger och ta personens känslor på allvar.

Naomi Feil, utvecklade validationsmetoden redan på 1970-talet. Målet var att hjälpa äldre personer som fått diagnosen ’senil demens’, att uttrycka sig, känna sig respekterade och fortsätta att kommunicera, istället för att bli mer inneslutna i sig själva. I den meningen betyder att validera att acceptera den andras känslor, lyssna med empati och dela dessa känslor under de möten man har.

Det kanske låter enkelt men det är faktiskt svårt att lägga bort sina egna tankar och känslor för att hitta empatin. Det kan vara svårt att släppa vår egen tro på vad som är rätt och fel eller som vårdpersonal, släppa ”vetskapen om vad som är bäst” för den andra personen.

Naomi Feil och hennes man Ed

Empatins fyra steg

Det första steget i att validera en person är att rensa sig själv från sina egna tankar och känslor – att centrera sig.

När du gjort det är nästa steg att observera personen du ska validera. Naomi pratar om en känslig observation och med det menar hon att se bortom det uppenbara och ta in de små detaljer. Validationsarbetaren gör en ”mikroobservation” av personen: vad händer med underläppen, hur ser ögonen och andningen ut? Det gäller att ta in vad du ser, hör och känner, utan att döma. Dessa observationer ger ledtrådar till vad som händer emotionellt och är utgångspunkten för kommunikationen. Detta gör att du kan kalibrera dig till situationen.

Sedan ska du känna av rätt distans. Hur nära vi kan gå och hur vi kan beröra personen beror på både personlighet och i vilken fas personen är.

Nu är det lätt att få kontakt med personen du vill validera och det är nu du måste utveckla empati. Du är centrerad och observerar vilka känslor/behov som pågår i den andra personen. När du nu närmar dig den andre och känner dig fram till en lämplig position, måste du också känna dig fram för att gå in i den känsla som den andra personen har.

Vad betyder det att validera en person?

Att validera, betyder enligt Naomi Feil, att kommunicera på ett respektfullt, känslomässigt sätt. Hon har utvecklat både verbala och icke verbala kommunikationstekniker för att lättare kunna kommunicera med personer som har kognitiv sjukdom. Målet med varje ”validationsmöte” är att utforska vad som händer inom den andre personen och ge personen en chans att uttrycka sig själv. Validationsarbetaren följer den andras logik, korrigerar inte eller ljuger. Hon är helt enkelt där som en följeslagare, en pålitlig lyssnare. Vi använder ofta ordet ”följa med” när vi beskriver validationsprocessen eftersom vi inte leder personen tillbaka till verkligheten och vi ljuger inte för att lugna. Att lugna personen är faktiskt inte ett mål med validation

Personen med demens har starka känslor, precis som du och jag, som behöver uttryckas. Vi blir alla arg, ledsna, frustrerade, sårade, äcklade, förvånade och glada. Det är universella känslor. Alla människor på jorden känner olika känslor. Även äldre personer med demens. Att validera dem innebär att ge dem utrymme att uttrycka dessa känslor utan att värdera. Ibland måste personen bara få ut sina känslor genom att skrika eller gråta. Har du känt den känslan någon gång? Ibland försöker vårdaren, göra allt bättre eller få personen glad. Men detta är vårdarens behov. När du validerar personen finna du där för personen och lyssnar. Att få uttrycka sina känslor och bli lyssnad till är ett grundläggande mänskligt behov.

Händer

När du Validerar en person är du ärlig

Vissa tror att när man validerar någon låtsas validationsarbetaren att det som personen med demens säger är alltid sant. Detta är ett missförstånd. Naomi Feil säger: ”Vi måste gå in i personens verklighet”. En del personer tror att Naomi menar vi ska förneka vår egen verkligehet, för att kunna följa med i Stinas verklighet. Jag har hört berättelser om vårdpersonal som låtsas se katter, när Stina pratar om att hon har en katt i lägenheten. Detta är inte att Validera Stina.

Vi kan acceptera att olika personer uppfattar verkligheten på olika sätt i andra sammanhang. Vi kan t.ex. förstå att politiker från olika partier har olika syn på skatter, men vi behåller fortfarande vår syn på att betala skatt.  Det är samma sak att följa Stina i hennes längtan efter mamma. Jag kan prata med henne om den längtan, trots att jag vet att mamman inte lever längre.

 

Vad innebär det att Validera i praktiken?

Stina är 87 år och bor på ett vårdboende för personer med demens. Hon flyttade in när maken dog och hon inte längre kunde ta hand om sig själv. Barnen bor på annan ort och har därför svårt att hjälpa henne. Vi vet att Stina var den älsta av 5 barn och hennes föräldrar hade ett jordbruk, så de hade inte så mycket tid med sina barn. Stina fick ofta ta hand om sina småsyskon och blev lite av en extramamma. Stina gifte sig när hon var 18 år och var hemmafru. Hennes man var också bonde.

 

Stina: (står vid dörren och skriker.) Jag vill gå hem NU!

Jag: (närmar dig Stina. och observerar och kalibrering sakta mitt ansikte och röstläge för att matcha hennes) Du måste gå hem!

Stina: (tar ögonkontakt) Det stämmer, jag måste gå nu!

Jag: (står en liten bit från Stina, för att inte blockera henne.) Vem är det som du ska träffa hemma?

Stina: Min mamma. Hon behöver mig.

Jag: Vad är det som du måste göra för henne?

Stina: Jo, det fanns alltid så mycket att göra på gården.

Jag: Var din mamma alltid upptagen?

Stina: Ja. Hon var alltid upptagen.

Jag: Saknade du henne ibland?

Stina: (får mjukare ansiktsuttryck) Jag saknar henne så mycket.

Jag: Berätta om henne. Hur såg hon ut?

Stina berättade en stund om sin mamma. Sedan mådde hon bättre och ville inte längre åka hem till mamma. När jag lyssnat på henne så hjälpte jag henne att uppfylla sitt behov