fbpx

På lördag (21/9) är det Internationella Alzheimerdagen . Dagen är instiftat av Alzheimer`s Disease International och enligt dem är årets fokus stigmatiseringen, att bryta förutfattade meningar och myter som omger en demensdiagnos. Detta är viktigt eftersom stigmatiseringen är en form av diskriminering.

Demens är en folksjukdom

Demens är en av de vanligaste sjukdomarna hos i Sverige, ändå vet många väldigt lite om demens. I dag lever 130.000 – 150.000 människor i Sverige med en demenssjukdom – 10.000 av dessa är under 65 år. Tillsammans med anhöriga berörs mer än 1 miljon människor. Man räknar med att cirka 25.000 personer insjuknar varje år. Enligt Socialstyrelsen kommer så många som 180.000 – 190.000 personer att vara drabbade av en demenssjukdom år 2030 och år 2050 kommer 250.000 ha en demenssjukdom

Okunskapen leder till stigmatesering

Familjer som drabbats av demens står inför en sjukdom som ofta är skrämmande och mycket jobbigt för både den som fått diagnosen och dennes familj. Det blir en helt ny livssituation där de behöver känna stöd från övrig familj och vänner. Okunskapen som finns i samhället och skämt eller tanklösa kommentarer kan göra att de inte vågar prata om sin situation. Det är dock viktigt att komma ihåg att demens inte är ett skämt. Personen som fått diagnosen och dennes anhöriga förtjänar att behandlas med förståelse och respekt.

Det finns anhöriga som berättat för mig att de upplever att vänner sluta besöka dem eller säger att ”Jag tycker att Kalle verkar som vanligt, har han verkligen demenssjukdom?” En person som säger så har förutfattade meningar om hur en person med demens är och glömmer bort att en person med demenssjukdom försämras gradvis. Personer med mild demens kan fortfarande göra många saker med och utan hjälp, ibland under många år. Personer med måttlig demens behöver vägledning och stöd och personer med svår demens kommer att behöva total omsorg.

4 sätt att bryta stigmatiseringen

  1. Se personen, inte sjukdomen – Om du har en person i din närhet som har en demensdiagnos, släpp inte kontakten. De behöver dig mer nu än tidigare. Ring, bjud hem personen, ta med personen på olika aktiviteter. Visa att du finns där för personen och den närmsta anhöriga.
  2. Skämt bidrar till stigmatiseringen – Tänk på hur du pratar om demens. Detta är en alvarlig sjukdom som ungefär 160 000 personer lider av i Sverige. Det är vår största folksjukdom. Ingen skulle skämta om cancer eller hjärt- och kärlproblematik.
  3. Sprid inte felaktig information – Ta reda på fakta och ta reda på vart du kan hitta korrekt, tillförlitlig information om demens. Gå på öppna föreläsningar eller sök information på t.ex. svenskt demenscentrum, på Alzheimer Sverige eller Demensförbundet hemsida.
  4. Var öppen för att lära dig mer – Arbetar du t.ex. i affär, kör taxi eller är polis kommer du möta personer med demens på olika sätt. Bli demensvän eller begär av chefer att få mer kunskap om demens. Ett demensvänligt samhälle underlättar för personer med demens att vara mer självständiga. Det måste finnas kunskap och förståelse, så att alla som drabbas av demens känner sig inkluderade i samhället.

Internationella Alzheimerdagen i Sverige

Det sker olika typer av aktiviteter i Sverige i samband med internationella Alzhemerdagen. I Göteborg är det olika föreläsningar på Handelshögskolan 22/9. I Stockholm bjuder Alzheimerfonden in till en temadag om alzheimer och andra demenssjukdomar.Vet du om det är någon aktivitet i närheten av dig? kontakta den lokala demensföreningen. De brukar veta vilka aktiviteter som finns.