Kategori: demens

I dag är det internationella Alzheimerdagen

I dag är det internationella Alzheimerdagen. Årets tema är stigmatiseringen runt demenssjukdom. I det här inlägget berättar jag om en rapport på temat

Internationella Alzheimerdagen 2019

På lördag (21/9) är det Internationella Alzheimerdagen . Dagen är instiftat av Alzheimer`s Disease International och enligt dem är årets fokus stigmatiseringen runt demens.

Grundläggande behov hos personer med demens

Vad är grundläggande mänskliga behov hos en person med demens? Hur tolkar vi deras beteende för att förstå vad de försöker förmedla. En person med demens har samma behov som alla vi andra. De har däremot svårt att möta sina behov själva. Vi som finns runt dem måste hjälpa dem med det. Här beskriver jag lite om behov och hur en person med demens kan uttrycka dem.

Demensvänligt samhälle

Maria Hedman Holmblad

Varför skriver jag om Demensvänligt samhälle? En av anledningarna till att jag startat Marias kunskapskälla är att jag upplever att personer i allmänhet har dålig kunskap om demens och hur det kan påverka personerna. Demenssjukdomar är en viktig folkhälsofråga. Livslängden ökar och den äldre…

Demenssjukdomar

Hjärnan

Tidigare i veckan skrev jag lite allmänt om vad demenssjukdom är för något och med lite statistik. Jag har också skrivit om ”Är det normalt att glömma”. Nu tänkte jag fortsätta att beskriva om de vanligaste demenssjukdomarna. Man kan skriva mycket om varje demenssjukdom….