fbpx

Det är söndag och vi har så härligt väder ute! Grönskan och blommor har exploderat på väldigt kort tid. Jag försöker njuta så mycket jag kan.

3C627968-D32E-4267-9648-03173F25AD7D

Foto: Maria Hedman Holmblad


Jag har fått frågor om symtom vid demens och vad man kan göra. Det är ett stort område och jag kan absolut inte beskriva det heltäckande på något sätt. Men jag kommer försöka under den närmsta tiden. Det man måste komma ihåg att symtomen blir olika hos olika personer och det beror bland annat på individuella förändringar och vilken typ av demens man har. Jag tänkte därför börja med att förklara vad demens är på ett mycket kortfattat sätt:
 
I mitt arbete får jag ofta höra att det är normalt att bli lite ”senil” eller glömsk när man blir äldre. Att det tillhör åldrandet. Det trodde man nog förr, men nu vet man att det inte tillhör det normala åldrandet att bli glömsk så det påverkar vardagen. Med det sagt så menar jag inte att all glömska är demens. Det är normalt att vi glömmer saker och minnet förändras med åldrandet.
Ordet demens härstammar från latinets ”de mens” dvs utan själ och avser ett förvärvat och långvarigt kliniskt tillstånd som förvärras med tiden. Det primära villkoret för diagnosen är bevis för att både minnes- och tankeförmågan är nedsatt i sådan omfattning att det innebär en avsevärd försämring jämfört med tidigare kognitiv funktionsnivå. Den här nedsättningen måste ha varit under minst 6 månader.
Demens är inte en sjukdom. Det orsakas av hjärnskador som i sin tur kan bero på närmare 100 olika sjukdomar och sjukdomstillstånd.
Man brukar tala om tre huvudgrupper:
1. Primärdegenerativa sjukdomar
Orsakar demens genom att hjärnceller börjar förtvina och dö i onormal omfattning. Typiskt för dessa sjukdomar är att de kommer smygande. Tillståndet försämras gradvis i takt med att hjärnnskadan sprider sig.
•Alzheimers sjukdom (hjäss- och tinningloberna skadas)
•Frontotemporal (pann- och tinningloberna skadas)
•Lewy Body demens och Parkinsons sjukdom med demens (skadan finns i hjärnans vita substans)
2. Vaskulära sjukdomar
Kallas ibland blodkärlsdemens. Orsakar demens genom att blodproppar eller blödningar stryper syretillförseln till hjärnan
3. Sekundära sjukdomar
Sjukdomar och skador som kan men inte behöver leda till demens. Totalt handlar det om ett sjuttiotal sjukdomar och skador. Könssjukdomar som syfilis och HIV tillhör denna grupp, liksom alkoholmissbruk. Även långvarig exponering för vissa lösningsmedel kan framkalla demens.
Det går att läsa en hel del om de olika demenssjukdomarna på nätet, t.ex.
http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Demenssjukdomarna/
http://www.demensforbundet.se/sv/om-demens/demenssjukdomar/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Alzheimers-sjukdom/