fbpx

Validationsprincip nr. 5

Det finns en orsak bakom beteendet hos mycket gamla  desorienterade personer.

Hur reagerar du när:
Stina vandrar i korridoren och öppnar dörrar?
Arne plockar något från golvet?
Karin viker ihop papper, servetter och dukar?
Alla dessa beteenden kan tyckas konstiga för oss som inte har en demenssjukdom. Här beskriver jag lite om hur vi hjälper dem att uttrycka sina känslor för att lösa oavslutade uppgifter, fast vi inte alltid vet varför en person beter sig på ett särskilt sätt

De 11 Validationsprinciperna är grunden i det personcentrerade förhållningssättet i Validationsmetoden och är skapade av Naomi Feil. De hjälper oss att styra våra handlingar och avgör det bekräftande/validerande förhållningssättet. Vårt agerande i ett möte med en person med demens har sitt ursprung i principerna och stöder Validationsteknikerna.
De teoretiska utgångspunkterna i metoden är utformade av andra teoretiker och har anpassats för personer med demens av Naomi Feil.

Dam med väska

Teorierna bakom

Naomi Feil och även geriatriker i världen säger att beteendet är en kombination av fysiska, sociala och psykiska förändringar som sker under livet.

Utan att vara kognitivt medvetna förefaller en person med demens fokusera på att ”lösa” oavslutade uppgifter, lindra långtråkighet, återuppleva trevliga erfarenheter och/eller dra sig undan från dagens smärtsamma verklighet. Sett ur deras perspektiv är detta beteende förnuftigt och har ett syfte.

Skapa en varm, närande relation

Som validationsarbetare vet vi inte alltid varför en person beter sig på ett särskilt sätt, men vi förstår att beteendet är oerhört viktigt för personen. Vi träder in i personens verklighet för att bara finnas där och ger personen på så sätt möjlighet att uttrycka sig. Genom att göra detta och bekräfta det vi ser, kan vi hjälpa Stina, Arne och Karin och låter dem uttrycka sina känslor för att lösa oavslutade uppgifter.

– Stina, är du på väg någonstans? Stina har arbetat som ”fluortant” och besökte många olika klasser under en arbetsdag. När Stina vandrar i korridoren och öppnar dörrar, återupplever hon sina besök i olika klassrum.

– Arne, hittade du något på golvet?

– Ja, det är så mycket skräp här från svarven. Arne är tillbaka på sin arbetsplats i tankarna. Han var mycket duktig på sitt arbete och i dag saknar han det när han har det långtråkigt på vårdboendet.

– Oj, vad du jobbar Karin! Viker du tvätt? Karin var hemmafru och har 5 barn som hon uppfostrat och tagit hand om. Det blev mycket tvätt att ta hand om i en så stor familj