Kategori: livskvalitet

Aktiviteter i Karlskoga kommun

I Karlskoga kommun jobbar vi med olika aktiviteter, på olika nivåer. Människan är en aktiv varelse som behöver aktivitet och stimulans för att uppleva välbefinnande och meningsfullhet. Inom Validationsmetoden pratar vi om ”Att vara nyttig/arbetande/aktiv” är ett grundläggande mänskligt behov. Detta har jag skrivit…

Personcentrerad omvårdnad

Personcentrerad omvårdnad  Enligt Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom ska vi arbeta personcentrerat inom all demensvård. Men vad innebär det? Jag brukar ställa den frågan när jag handleder eller föreläser för personal inom demensvården. Det som förvånar mig är att många…

Vikten av att få känna sig aktiv

Vikten av att få känna sig aktiv handlar om att vi är en aktiv varelse som behöver aktivitet och stimulans för att uppleva välbefinnande och meningsfullhet. Inom Validationsmetoden pratar vi om ”Att vara nyttig/arbetande/aktiv” är ett grundläggande mänskligt behov. Olika personer med demens har…

Beröring av en person med demens

När och hur ska man beröra en person med demens av Naomi Feil I dag har jag och Anna-Karin Bergsten förberett utbildning i Validationsmetoden som kommer ske under februari månad i Örebro. Det här året har börjat med mycket utbildning och handledning. På jobbet…

Öka livsglädjen med musik

Öka livsglädje, välbefinnande och kommunikation med musikI Innan jul skrev jag ett inlägg om att använda musik i vårdandet. Det är ett stort område och något man kan skriva mycket om. Inom Validationen används sång och musik som ett sätt att kommunicera. Här berättar…

Hur kan vi planera en bra jul för personer med demens?

Jag fick en fråga vid mitt förra blogginlägg: ”Hej Maria! Först och främst vill jag önska dig en god jul och ett gott nytt år. Det är spännande att följa din utveckling och dina funderingar. Du ska veta att du inspirerar jättemycket! När du…

Att använda musik i vårdandet

Nu har vi gått förbi andra advent. Det är snart lucia och sedan jul. Jag ser på nätet att det är julbak, grötfester och att man klär granar på olika vårdboenden. Det gör vi i Karlskoga kommun också. Julen förknippas också med musik. Vi…

Är det viktigt att utveckla bemötandet och kommunikationsförmågan i demensvården?

Mina erfarenheter av att utveckla bemötandet Jag har arbetat som sjuksköterska på en enhet för personer med demens i ca 17 år, innan jag runt 2010 började samarbeta med Karlskoga kommuns Minnesteam och sedan blev jag anställd sjuksköterska där. Sedan jag lärde mig Validationsmetoden…

I Karlskoga kommun finns det ett besökshundsteam

I Karlskoga kommun finns det ett besökshundsteam som används individuellt eller i grupp, utifrån deltagarnas behov och förutsättningar. Det kan vara att stimulera till aktivitet, att locka till prat och skratt, ge de äldre närhet och ge dem en chans att få njuta av…

Härlig vecka!

Ja det har varit en intensiv och väldigt solig vecka. Den har varit solig på olika sätt. Jag har varit ledig från mitt jobb i 3 dagar och varit ute och rest lite. I måndags var jag i Mölndal och besökte Curt Jonsson, Staffan…