Etikett: Validationsmetoden

Vad är Validationmetoden?

Maria håller kvinna i hand och pratar

Redan i slutet på 90-talet, när jag läste Naomi Feils bok om Validationsmetoden, fick jag en ahaupplevelse. Det fick mig att fundera mer och mer på vad vi höll på med inom demensvården. Varför fokuserade vi enbart på problemen i kontakten med personerna med…

Validationsprincip 2

Validationsprincip 2 – Gamla personer skall accepteras som de är – vi skall inte försöka ändra dem eller deras beteende. Validationsprincipen bygger på humanistisk psykologi där Carl Rogers och Abraham Maslow säger att vi inte ska vara dömande och Freud säger att vi inte…

respekt/relation/bekräftande bemötande

Jag har skrivit lite om personcentrerat förhållningssätt utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010. Många vet teoretiskt vad en personcentrerad vård är. Men hur använder man det i praktiken? I mitt arbete utgår jag från Naomi Feils Validationsmetod. Hon har…